• Home
  • Nieuws
  • Terugblik: Landelijke conferentie Inclusiever onderwijs - 14 juni

Terugblik: Landelijke conferentie Inclusiever onderwijs - 14 juni

  • Posted on 28 juni 2023

Op woensdag 14 juni jl. was de jaarlijkse landelijke conferentie van het platform Naar Inclusiever Onderwijs in Bussum. Dit jaar was het thema ’Inclusiever in de praktijk’. 


Een jonge zangeres met een lichamelijke beperking opende de dag met een bij het thema passend lied. Daarna volgde een geanimeerd panelgesprek onder leiding van Jack Biskop (swv VO Roosendaal/Moerdijk) met Marieke Dekkers (bestuurder Koers VO en voorzitter Sectorraad swv vo), Berdi de Jonge (basisschool De Korenaar), Francesco Veenstra (Rijksbouwmeester) en Dolf van Veen (NCOJ). Berdi kreeg een daverend applaus toen zij het motto ‘gewoon doen’ uitsprak als manier om tot inclusiever onderwijs te komen. ‘De deels nog te ontwikkelen kaders kunnen daarbij helpend zijn en zijn ook echt nodig’, aldus Dolf. Uit de zaal kwam nog een belangrijk signaal om ook oog en oor te hebben voor leerlingen met communicatieve beperkingen, omdat die groep vaak over het hoofd wordt gezien. Daarna werd de dag verdeeld in drie rondes met 30 verschillende keuzeworkshops. Er waren bijdragen over de ontwikkeling van integrale kindcentra, inclusieve scholenbouw en leermiddelen, ervaringen van ouders, rol van lerarenopleidingen, samenwerking tussen regulier- en gespecialiseerd onderwijs, bestuurlijke samenwerking in de regio tussen onderwijs en gemeenten, en de internationale kennisbasis op het gebied van inclusief onderwijs. Het was een zeer inspirerende dag. 


Op 12 juni 2024 is de volgende conferentie van het platform Naar Inclusiever Onderwijs gepland.