• Home
  • Nieuws
  • Terugblik: Bijeenkomst ‘Actief Preventief!’

Terugblik: Bijeenkomst ‘Actief Preventief!’

  • Posted on 15 december 2022

Op 12 december was het in de Centrale Bibliotheek een gezellige drukte. Zo’n 85 ondersteuningscoördinatoren en bpo-ers hadden tijd vrij kunnen maken om deze middag mee te doen aan workshops in het kader van preventie.


Met Noor Waardijk werd stilgestaan bij het thema armoede. Helaas een steeds meer voorkomende situatie. Aan de hand van de handreiking ‘Omgaan met armoede op scholen’ zijn de deelnemers meegenomen langs een aantal tips. 

Hanneke van Noort vertelde in haar workshop over de Variawet en hoe je deze slim kan inzetten om thuiszitten te voorkomen. “Gebruik deze mogelijkheid om af te wijken van de onderwijstijd”, was het devies. 

Bob Brinkhof ging met zijn deelnemers aan de slag met kernkwadranten en hoe je deze in kan zetten om de dynamiek in groepen te beïnvloeden. 

Voor degenen die sancties én ondersteuning meer samen wilden brengen deelde Cathelijn van Wijngaarden haar ‘escalatieladder’. In de praktijk blijkt hiermee de rol van het SOT en de ondersteuningscoördinator ook duidelijker te worden bij collega’s. 

Tot slot gaf Patricia Vuijk informatie over depressies en mentale problemen bij meisjes. Scholen zijn uitgenodigd mee te doen aan een onderzoek naar de effectiviteit van het preventieprogramma ‘Happy Friends, Positive Minds’.


Al met al een geslaagde middag, waarbij zowel de ruimte om te netwerken als het kunnen deelnemen aan workshops als heel positief zijn ervaren. Koers VO is nu weer aan zet om zich te buigen over de volgende bijeenkomst op 20 februari.