Taskforce Dekkend Netwerk: update

  • Posted on 30 mei 2024

Na de succesvolle kick-off van de Taskforce Dekkend Netwerk is de projectgroep van de Taskforce aan de slag gegaan met opbrengsten die zijn opgehaald tijdens de eerdere sessie. Op 11 april jl. is de projectgroep bij elkaar gekomen om de ideeën te categoriseren op korte, middellange en langere termijn en op hoe kansrijk de ideeën geacht worden. Ook is in deze bijeenkomst een eerste aanzet gedaan tot het maken van een tijdlijn waaraan de verschillende oplossingen worden opgehangen. Uit deze sessie bleek dat er met name veel kansrijke oplossingen bedacht waren voor de korte termijn voor leerlingen die geen passende plek kunnen vinden, op wachtlijsten staan of thuis zitten.


Op woensdag 24 april jl. kwam de Taskforce Dekkend Netwerk opnieuw bij elkaar voor een gezamenlijke werksessie, ditmaal in buurthuis de Buurvrouw in Rotterdam-Noord. De insteek van deze bijeenkomst was om allereerst gezamenlijk de tijdlijn met ideeën te herzien, om vervolgens na te denken over oplossingen voor de middellange en langere termijn. De ochtend werd afgetrapt met een openingswoord door Marjolein de Heer (PPO Rotterdam), waarna een update over de vorderingen van de innovatieklassen werd gepresenteerd door Marieke Dekkers (Koers VO), Katrijn Kliphuis (Gemeente Rotterdam) en opnieuw Marjolein de Heer.


Naast een gezamenlijke brainstormsessie van de bestuurders en vertegenwoordigers van scholen, jeugdzorginstellingen, samenwerkingsverbanden en de gemeente Rotterdam was in het programma ook ruimte ingepland voor een panelgesprek over inclusief onderwijs. Wethouder Said Kasmi (Gemeente Rotterdam), Renate Voss (BOOR) en Marieke Dekkers (Koers VO) deelden inspirerende verhalen en voorbeelden van inclusief onderwijs, onder andere vanuit werkbezoeken in Engeland en Portugal.


De positieve energie en onderlinge verbinding die tijdens de kick-off al te voelen was, was op 24 april opnieuw sterk aanwezig. Alle partijen zien en voelen de urgentie en, nog belangrijker, delen de wens en bereidheid om nu in actie te komen. De bijeenkomst bleek andermaal erg succesvol, de vruchtbare opbrengst aan ideeën zal de komende periode worden uitgewerkt in concrete actielijnen.


Lees het verslag: Taskforce Dekkend Netwerk – Terugblik gezamenlijke werksessie 24 april 2024Meer informatie?
Voor vragen kun je contact opnemen met Angelique Nijssen, [email protected]