• Home
  • Nieuws
  • Steeds meer stappen naar inclusiever onderwijs!

Steeds meer stappen naar inclusiever onderwijs!

  • Posted on 28 juni 2023

Wat mooi is het om aan het eind van schooljaar 2022-2023 binnen Koers VO te zien dat ondanks de aanhoudende problemen ook dit jaar weer, met het lerarentekort en ervaren werkdruk, het verschillende scholen voor regulier en speciaal voortgezet onderwijs lukt om ondanks die omstandigheden toch stappen te zetten in de route naar inclusiever onderwijs.


Sinds de inspirerende viering over inclusie in de Schiecentrale begin dit schooljaar zijn er verschillende veelbelovende initiatieven gestart, of doorontwikkeld. Zo heeft het Scheepvaart en Transport College, in samenwerking met vso-partners IHub en Yulius, het eerder gestarte initiatief voor een Flexklas verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Goed dat de Flexklas laat zien dat het samenwerken tussen regulier en speciaal onderwijs zorgt voor meer kansen voor leerlingen op het snijvlak speciaal of regulier, maar ook voor het docententeam, omdat onderling geleerd wordt van en met elkaar. Buiten deze genoemde besturen zijn er meer scholen en schoolbesturen die onderzoeken of een Flexklas in de toekomst gestart kan worden. Kortom, de energie borrelt, plannen zijn in ontwikkeling en we zullen de verhalen die hierover verteld kunnen worden delen, onder andere via onze nieuwsbrief.


In deze laatste weken van het schooljaar zijn er veel feestelijke diploma-uitreikingen van leerlingen die de school verlaten en wordt ook de komst van nieuwe leerlingen voorbereid. Na de zomervakantie ontvangen we in onze regio maar liefst 10.000 nieuwe leerlingen op het vo. Met De OverstapRoute zorgen we dat iedere leerling een goede start kan maken op de middelbare school. Ook dit jaar is het gelukt om 98% van de leerlingen te plaatsen op de school van eerste voorkeur.


Alvast een welverdiende vakantie!


Marieke Dekkers
College van bestuur Koers VO