Start Centrale Aanmelding (voortgezet) speciaal onderwijs

vrijdag 01 okt

Alle kinderen en jongeren in onze regio verdienen een passende onderwijsplek. Vaak is dat op een reguliere basis- of middelbare school, maar soms is er meer nodig en zijn kinderen en jongeren (al dan niet tijdelijk) beter op hun plek in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Er zijn de afgelopen jaren wat knelpunten geweest in het proces van aanmelding bij het speciaal onderwijs. Ook waren samenwerkingsverbanden onvoldoende betrokken. De samenwerkingsverbanden PPO Rotterdam, Koers VO en de (v)so- besturen hebben daarom de handen ineengeslagen om de aanmelding en toeleiding naar het (voortgezet) speciaal onderwijs voor ouders, leerlingen en scholen, zo makkelijk, duidelijk en snel mogelijk te maken. Ook de gemeente Rotterdam is betrokken.  De omliggende gemeenten binnen Koers VO en de omliggende samenwerkingsverbanden po en vo zullen het komende schooljaar ook bij dit project betrokken worden.

Eén Centraal Aanmeldpunt (v)so
Hiervoor is er een Centraal Aanmeldpunt (v)so ingericht: één centrale voordeur voor aanmelding, toeleiding naar en plaatsing op het (v)so. Tegelijkertijd vindt het proces voor beoordeling en afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring (v)so plaats door het betrokken samenwerkingsverband.

De afgelopen twee schooljaren is de inrichting van het Centraal Aanmeldpunt met de betrokken partijen en met behulp van B&T uitgedacht en uitgewerkt. Vanaf 1 oktober 2021 vindt de aanmelding en toeleiding naar het (v)so voor de scholen van Koers VO ook daadwerkelijk via deze route plaats. De grote lijnen van de nieuwe werkwijze zijn klaar, maar er is sprake van een ‘lerende invoering’. Oftewel, de komende jaren zal de huidige procedure en werkwijze verder uitgewerkt en verbeterd worden met input van alle betrokkenen.

Voor de overstap vo-vso kan de vo-school het meest recente adviesformulier vo-vso opvragen bij de eigen Koersconsulent of bij de Adviescommissie Beoordeling Toelaatbaarheid (ABT). De scholen hebben hier vorige week een aparte nieuwsbrief over ontvangen.

TLV afgifte tot einde schoolloopbaan
Koers VO wil de benodigde administratie voor scholen beperken en procedures zo duidelijk, makkelijk en snel mogelijk maken binnen de ruimte en kaders die wetgeving biedt. Toelaatbaarheids-verklaringen (tlv’s) worden daarom vanaf dit schooljaar zo veel als mogelijk afgegeven voor de duur van de gehele schoolloopbaan. Voor meer informatie, ga naar de richtlijnen afgifteduur tlv vso op onze website.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Martine Pauptit, pauptit@koersvo.nl.