Sociale veiligheid in het Rotterdamse onderwijs

vrijdag 02 jul

In schooljaar 2020-2021 is het project ‘De krachten bundelend naar sociale veiligheid in het Rotterdamse voortgezet onderwijs’ van start gegaan. Een gezamenlijk project van LMC-VO, Koers VO, Yulius, CVO, BOOR, Erasmus Universiteit en De Waag, in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Doel van het meerjarige project is om de sociale veiligheid in het Rotterdamse v(s)o te versterken. Aanleiding voor het initiatief is het toegenomen aantal geweldsincidenten in en rondom Rotterdamse v(s)o-scholen.

Het programma van de bijeenkomst ondersteuningscoördinatoren op 31 mei 2021 werd vanuit het project verzorgd en stond in het teken van sociale veiligheid. De projectgroep presenteerde een werkwijzer die vanuit het OPDC is ontwikkeld om de Rotterdamse v(s)o-docenten te ondersteunen bij het omgaan met fysieke agressie en wapenbezit in de klas. Daarnaast werd vooruitgeblikt op de projectplannen voor schooljaar 2021-2022.

Rivelino Rigters, oprichter van Stichting Criminal Minded, gaf een inspirerende presentatie over de manier waarop hij vanuit zijn eigen ervaring jongeren begeleidt die worstelen met hun plek in de maatschappij. Rivelino sprak over de problematiek die hij ziet in het werken met deze jongeren en deelde wijze lessen voor het onderwijs. Meryem Azizi, orthopedagoog en werkzaam als medewerker ouderbetrokkenheid, gaf een interessante presentatie met de veelzeggende titel ‘Hoe houden we messen buiten school? Verbinden voordat het nodig is’. Meryem maakte het belang van een goede samenwerkingsrelatie tussen het onderwijs en ouders inzichtelijk.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Nadine de Boer, ndboer@lmc-vo.nl.