Schoolteam HPC Zuidwijk doet mee aan pilot samenwerken met ouders

donderdag 18 feb

Directeur Amanda van Loon is enthousiast over de nieuwe pilot samenwerken met ouders. Van conciërge tot directie, het hele schoolteam van Het Praktijkcollege Zuidwijk doet mee. ‘Deze pilot komt op het juiste moment, we slaan twee vliegen in één klap!’

Vanuit het team van HPC Zuidwijk was veel vraag naar een training over samenwerken met ouders. Een aantal teamleiders en de ondersteuningscoördinator hadden al eerder meegedaan aan deze training die Sandy van Gageldonk en Marjan Veenstra vanuit Koers VO geven. Directeur Amanda van Loon belde naar Koers VO met de vraag of de training ook aan het hele schoolteam kon worden gegeven. Toevallig waren er op dat moment net plannen voor het opzetten van een pilot, waarbij alle medewerkers van een school dezelfde training krijgen, en naar aanleiding daarvan het ouderbeleid op school verder ontwikkelen. Amanda riep meteen: ‘Daar wil ik aan meedoen!’

Visie
De training gaat een laag dieper dan gesprekstechnieken en richt zich op de bedoeling. Waarom doe je wat je doet in de samenwerking met ouders en waarom is dat belangrijk voor de leerlingen?
‘We zijn een school met een nieuw team. In deze training denk je met het hele team na over de visie op samenwerken met ouders. Je gaat met elkaar in gesprek en formuleert samen de kernwaarden. Ieder denkt vanuit zijn eigen rol mee. Je vormt vanuit verschillende invalshoeken een gezamenlijke visie. Dat levert mooie inzichten op.’

Teleurgestelde ouders?
‘We zijn niet anders gaan kijken naar ouders, maar we zijn ons er veel meer van bewust dat we ouders vanaf het begin mee moeten nemen in het proces. Veel ouders willen dat hun kind na het praktijkonderwijs uitstroomt naar een entree-opleiding in het mbo. Dat is maar voor een klein groepje leerlingen weg gelegd. De meeste leerlingen stromen uit naar arbeid. Als ouders dit pas horen als hun kind in de bovenbouw zit, zorgt dat voor teleurstelling. Het is dus belangrijk om ouders hier op voor te bereiden.’

‘Dit betekent dat de mentor in de onderbouw al vertelt waar we naar toe werken in de bovenbouw. De collega’s moeten elkaar dus goed op de hoogte houden van wat er gebeurt in de verschillende fases. Iedereen zit nu vaak op zijn eigen eilandje, we moeten veel meer in elkaars keuken kijken. En er samen voor zorgen dat ouders weten wat er gaat komen. Samen zijn we ervoor verantwoordelijk dat ouders geleidelijk informatie krijgen over de uitstroom.’

Meerwaarde
‘Ik hoop dat iedereen de meerwaarde gaat inzien van de dingen die we doen. Dat iedereen vanuit dezelfde visie werkt en begrijpt waarom we iets doen. Dat collega’s niet op huisbezoek gaan omdat het MT dit wil. Maar omdat ze weten dat dit bijdraagt aan een goede relatie met ouders.
Voor onze leerlingen is het belangrijk dat we goed samenwerken met hun ouders. Dat we ouders betrekken bij wat er met hun kind op school gebeurt.
Zo besefte een van onze facilitair medewerkers dat ze weinig contact heeft met ouders, maar dat wel leuk zou vinden. Zij is van plan om een kookmiddag te organiseren. Ouders worden op school uitgenodigd om samen met hun kind een maaltijd klaar te maken. Contact met ouders is dus niet iets dat alleen ligt bij de mentoren. Je kan daar zelf ook een rol in spelen.’

Lijnen uitzetten
‘De eerste fase van de training is afgerond. Met alle collega’s hebben we besproken wat wij als school doen en wat wij anders willen. Door de input van iedereen heb je een compleet beeld en kan je duidelijker de lijnen uitzetten. Een projectgroep, bestaande uit collega’s van verschillende afdelingen, gaat verder aan de slag met de ontwikkelvraag. Ook ouders betrekken we hierbij. We willen weten wat ze goed vinden, wat ze missen en wat ze anders willen. Aan het eind van dit schooljaar hebben we ons beleid klaar en praktische handvatten voor de samenwerking met ouders.’

Interesse om ook mee te doen?
Heeft u interesse om ook met het hele schoolteam deel te nemen aan deze pilot? Neem dan contact op met Annemarie Rodenburg, rodenburg@koersvo.nl.