• Home
  • Nieuws
  • Schoolaanwezigheid: beste stap in het voorkomen van verzuim

Schoolaanwezigheid: beste stap in het voorkomen van verzuim

  • Posted on 11 juli 2024

Op landelijk en regionaal niveau wordt gewerkt aan het terugdringen van verzuim en thuiszitten. Politici en beleidsmakers maken daarvoor op landelijk niveau voorstellen voor wetswijzigingen, zie hiervoor ook: Wat speelt er rond schoolverzuim en aanwezigheid?


Van schoolverzuim naar schoolaanwezigheid
Er is een veranderende focus van schoolverzuim naar schoolaanwezigheid. Het vergroten van de aanwezigheid is de beste stap in het voorkomen van verzuim en draagt bij aan het schoolsucces van alle leerlingen. Op de website www.aanwezigopschool.nl vind je nog meer informatie over de manier waarop je planmatig en methodisch de focus op aanwezigheid van leerlingen kan toepassen.


Ontwikkelen Rotterdamse methodiek
Leerrecht & Ondersteuning van de gemeente Rotterdam wil scholen helpen om te werken vanuit het principe schoolaanwezigheid. Zij zijn dan ook druk bezig om zo veel mogelijk wetenschappelijk en praktische informatie te verzamelen. Zo willen ze workshops geven en actief deelnemen aan schoolaanwezigheidsteams, zodat ze met de scholen mee kunnen denken om de aanwezigheid te vergroten. Gaandeweg wil men met elkaar een Rotterdamse methodiek te ontwikkelen. Wil je als school hieraan meewerken, dan kun je je aanmelden via [email protected].


Meer informatie?
Voor meer informatie bekijk de website Onderwijs010 of neem contact op via [email protected].