• Home
  • Nieuws
  • Scholen presenteren initiatieven op het gebied van inclusief onderwijs

Scholen presenteren initiatieven op het gebied van inclusief onderwijs

  • Posted on 08 december 2023

In het kader van de Impulsregeling Inclusie heeft elk schoolbestuur vanuit Koers VO een budget gekregen om concrete initiatieven te ontplooien op het gebied van inclusief onderwijs. Afhankelijk van het aantal leerlingen bedraagt dit tussen 30.000 en 90.000 euro. Koers VO heeft de regie gevoerd in het proces van planvorming naar uitvoering. Er zijn in 2023 verschillende bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van de schoolbesturen. Tijdens de bijeenkomst in april zijn de ideeën en behoeften geïnventariseerd, in oktober is de concrete invulling van de impulsregeling besproken en in december zijn de uitgewerkte plannen gepresenteerd.


Om het enthousiasme over de gezamenlijke inspanningen tot leven te brengen, wordt een filmpje gemaakt van een aantal inclusief onderwijs initiatieven in de regio van Koers VO. Hierin wordt een kijkje achter de schermen gegeven en worden successen en uitdagingen belicht. Het filmpje staat na de kerstvakantie op de website van Koers VO.


Meer informatie?
Voor vragen kun je contact opnemen met Sonay Mizrak, [email protected].