• Home
  • Nieuws
  • Scholen in gesprek met de Onderwijsinspectie: afwijken van de norm

Scholen in gesprek met de Onderwijsinspectie: afwijken van de norm

  • Posted on 22 februari 2023

Donderdagmiddag 26 januari was het zover: scholen en inspectie gingen onder leiding van Wim van Eijk informeel met elkaar in gesprek over het dilemma ‘ruimte voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte’ op school en ‘strakke onderwijsresultaten’. De aanleiding voor het gesprek was een interview voor het ‘Verantwoordingsfestival’ anderhalf jaar geleden, waarin de Inspectie vertelde over de discretionaire bevoegdheid die zij heeft als het gaat om leerlingen die niet aan de leerresultatennormen kunnen voldoen. Maar hoe werkt deze bevoegdheid in de praktijk? Hoe kun je als school die discretionaire bevoegdheid effectueren?


Inspecteur Chantal van de Geijn legde uit dat het Toezicht van de Inspectie een weergave is, geen oordeel. Er is altijd de mogelijkheid de uitkomst te herbeoordelen, je kunt als school je eigen zienswijze toevoegen aan het rapport.
Discretionaire bevoegdheid betekent eigenlijk niks anders dan beredeneerd afwijken van de norm, vanwege omstandigheden thuis van de leerling, een specifieke context, populatie of omstandigheden op school. Ook goed om te weten: de Inspectie werkt volgens het principe van triangulatie; bronnen en weergaven worden getoetst met ogen, hart en gevoel. Van de school wordt verwacht dat ze de regels toepast of uitlegt waarom ze het anders heeft gedaan. En is dat voor de inspecteur een overtuigend verhaal? Dan wordt van harte afgeweken van de norm en gebruik gemaakt van de discretionaire bevoegdheid. Oud-inspecteur Jan van der Pol: “Het begint met een cultuur van verantwoorden, dat je zelf kunt verantwoorden wat je gedaan hebt in het bieden van kansen aan leerlingen. Dan doe je het goed. Als die ziel erin zit, heb je altijd een goed verhaal.”

We constateren dat we de ervaringen uit het verleden, waarin scholen zich niet altijd gehoord hebben gevoeld door de Inspectie, daar moeten laten. In het verleden dus. De recente ervaringen zijn positief en als deze middag iets duidelijk is geworden, dan is dat er vaak meer mogelijk is dan je denkt. Ook bij de Inspectie. Alle scholen ontvangen binnenkort een uitgebreidere impressie van dit gesprek met tips.


Meer informatie?
Voor vragen kun je contact opnemen met Annemarie Rodenburg, [email protected]