Scholen en bedrijven leiden jongeren op tot goede werknemers

maandag 27 nov

In 2016 hebben scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de regio Rijnmond een convenant arbeidstoeleiding gesloten. De gezamenlijke ambitie is om jongeren op een passende, bestendige werkplek te plaatsen. Hiervoor wordt samengewerkt met diverse bedrijven.

Het bestaande systeem van afspraken, regels en procedures is niet geschikt om elke jongere goed te laten overstappen van onderwijs naar werk. Het is belangrijk dat scholen en bedrijven bewust blijven van de bedoeling en de jongere als uitgangspunt nemen om gezamenlijk te bekijken wat nodig is om de deze verder te helpen.

Wouter Hart, auteur van de managementboeken ‘Verdraaide organisaties’ en ‘Anders vasthouden’, ging met scholen en bedrijven in gesprek om hen bewust te laten nadenken over wat nodig is voor de jongere. Hoe kun je anders gaan kijken en de jongere de regie geven over zijn eigen ontwikkelingsproces? Het begint bij de jongere: wie is hij, wat is van betekenis en waar is hij naar op weg? Hoe zorg je ervoor dat een jongere een goede werknemer wordt? Wat vraagt dit van de scholen en van de bedrijven? Hoe zorgt de school dat een leerling in zijn kracht komt te staan en een positief zelfbeeld ontwikkelt? Hoe betrek je ouders hierbij? En hoe kan een bedrijf ruimte bieden voor jongeren om zich te ontwikkelen binnen de context van een organisatie?

Tijdens een vervolgbijeenkomst met Roland Blonk, hoogleraar Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve Innovatie van Arbeid, gingen de scholen en bedrijven verder in gesprek over de ontwikkeling van innovatieve ideeën. Wat kun je doen om de afstand tussen leerling en arbeidsmarkt te verkleinen? Enerzijds de jongere beter opleiden voor de arbeidsmarkt (als school meer denken vanuit het bedrijf) en anderzijds bedrijven meer betrekken bij de ontwikkeling van de jongere. Verschillende ideeën passeren de revue. De scholen en bedrijven stellen aan de hand hiervan nieuwe plannen op.

Ter inspiratie, zie het filmpje ‘222 jongeren leren op de werkvloer dankzij de TOP Academie’:

Voor meer informatie: Flip Erisman, erisman@koersvo.nl; 010-4842576.