Samenwerking Koers VO en PPO Rotterdam in de overstap po-vo

woensdag 16 dec

Het is duidelijk dat de overstap naar de middelbare school jaarlijks voor alle leerlingen een belangrijk moment is. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben is het vinden van een passende school soms extra spannend. Koers VO werkt daarom ook samen met de samenwerkingsverbanden voor po in de regio.

Vanaf dit schooljaar werken de Koersconsulenten samen met de zogeheten ‘povo-verbinders’ van PPO Rotterdam. Elk Onderwijs Arrangeer Team (OAT) van PPO Rotterdam heeft vanaf augustus 2020 een povo-verbinder om vragen uit het OAT-team over de overstap po-vo te bundelen en af te vangen.

Door deze samenwerking willen we leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag sneller in beeld krijgen. Tegelijkertijd bouwen we kennis op zodat we zowel in het po als het vo alert zijn op de overstap van deze leerlingen. Ook is het voornemen om samen met PPO Rotterdam -naar aanleiding van het onderzoek Moving- verder te gaan met STAP-coaches. Dit wordt in de komende periode uitgewerkt.