Samenwerken met ouders, denken in mogelijkheden

dinsdag 25 jun

Training Samenwerken met ouders: hoe doe je dat?

Koers VO biedt sinds schooljaar 2016-2017 de training ‘Samenwerken met ouders: hoe doe je dat?’ aan. Marjan Veenstra en Sandy van Gageldonk zijn de enthousiaste trainers die professionals van scholen graag een stap verder helpen in hun zoektocht naar goede samenwerking met ouders.

Hoe zorg je er samen met ouders voor dat het goed gaat met hun kind op school? Waar loop je tegenaan, wat vind je lastig? Maar ook: wat gaat goed, wat werkt? Wat is jouw visie op samenwerking met ouders? En wat kun je zelf doen?”

‘kennis, zien, meegeven, reflecteren en ervaren’

Bewust zijn van jezelf en van de ander
Marjan legt uit dat de training bestaat uit kennis, zien, meegeven, reflecteren en ervaren. ‘Het is vooral bedoeld om bewust te worden van jouw eigen denken en handelen, en hoe je zo de verbinding kan leggen met ouders. Je vindt elkaar als je beseft dat jij als professional en de ouders hetzelfde doel voor ogen hebben, namelijk dat het goed gaat met hun kind op school.’

Praktische kennis
‘De kennis is praktisch en overdraagbaar’ vult Sandy aan. Zo wordt aan de deelnemers gevraagd om een lastige situatie voor zich te nemen en te bedenken hoe je dit kan herstellen of verbeteren met dat wat je net geleerd hebt. Hoe zorg je dat je kan afstemmen op de ander, de mogelijkheden gaat zien en samen tot een oplossing komt.

‘Het kan dan niet anders dan dat er een knop omgaat, en dat je gaat denken in mogelijkheden’

Met perspectief de deur uit lopen
Zo word je bij een van de oefeningen gevraagd om je te verplaatsen in een van de rollen van de driehoek: docent/mentor – leerling – ouders. Wat denk je, wat voel je, wat ervaar je als je vanuit deze positie naar de situatie kijkt. ‘Het kan dan niet anders dan dat er een knop omgaat, en dat je gaat denken in mogelijkheden’, zegt Marjan. ‘Er komt ruimte, je maakt contact van hart tot hart, je gaat naast elkaar staan, je vindt elkaar en denkt samen na wat goed is voor de ontwikkeling van het kind.’ Of zoals een deelnemer het treffend zei: ‘Zo kan iedereen, school, leerling en ouders, met perspectief weer de deur uit lopen.’

Training in schooljaar 2019-2020
De training wordt volgend schooljaar drie keer gegeven en bestaat uit twee sessies. Na de eerste sessie krijg je de opdracht om op school ervaring op te doen met wat je geleerd hebt en dit samen met collega’s op te pakken. Tijdens de tweede sessie ga je verder in op de inzichten die je hebt opgedaan in de praktijk. Kijk in de planning voor schooljaar 2019-2020 wanneer de training wordt gegeven.

Meer informatie?
Neem hiervoor contact op met Annemarie Rodenburg, rodenburg@koersvo.nl, 010-4842576.