Samen met ouders bereikt u meer

donderdag 05 jul

Waarom de workshop ‘Samenwerken met ouders’?

Samenwerken met ouders is belangrijk. Daar is iedereen het mee eens. Maar hoe pakt u dat goed aan? Wat vraagt dat van u? Wat vraagt dat van uw school? De workshop ‘Samenwerken met ouders’ helpt u op weg.

Heldere verwachtingen
Workshopleiders Sandy Gageldonk en Nienke Meindersma zijn van mening dat u samen met ouders meer kan bereiken voor leerlingen. Het is effectief en het levert tijdswinst op, als het bijvoorbeeld niet lekker loopt met een leerling. Investeren in de relatie met ouders begint al bij de intake. Als u in een open sfeer bespreekt wat ouders van school kunnen verwachten en helder maakt wat u van ouders verwacht, helpt dat in de vervolggesprekken.

Bewust zijn van uzelf en de ouders
Tijdens de workshop wordt u bewust gemaakt van uw eigen beeld van ouders. En uw visie op educatief partnerschap. De gedachte achter educatief partnerschap is, dat de school en de ouders een gemeenschappelijke inspanningsverplichting hebben. Samen heb je het beste voor met hun kind. Het is belangrijk dat je ouders laat meedenken en medeverantwoordelijk maakt, het leerproces van het kind staat hierin centraal. School is deskundige in onderwijs, ouders zijn deskundige in de opvoeding en het kennen van hun kind. De relatie tussen school en ouders is gelijkwaardig: jij bent ok, ik ben ok’, legt Sandy uit.

Stap even uit uw eigen rol
Monique Geerders, zorgcoördinator [1] van het IJsselcollege, is enthousiast over de workshop. ‘Het is goed om even uit je eigen rol te stappen en te focussen op het perspectief van de ouders. Door je te verplaatsen in de ouders, ga je anders een pittig gesprek in.’ Ze beaamt het voordeel van het maken van duidelijke afspraken met ouders: ‘Je kan hier dan gemakkelijker op terugkomen, en ouders voelen zich niet op het matje geroepen. Het is soms maatwerk, dat lijkt aan de voorkant veel werk, maar als je het goed neerzet, betaalt het zich later weer terug.’ Monique heeft ervaren dat de workshop een mooie gelegenheid is om ervaringen uit te wisselen met collega’s van diverse scholen. Ze ziet herkenning bij andere scholen, bijvoorbeeld dat de informatieavonden niet altijd goed bezocht worden. ‘Ouders willen wel informatie, maar misschien niet op deze manier. De tijden zijn veranderd, als school moet je hierop inspelen’, stelt Monique.

Ook meedoen?
Volgend schooljaar biedt Koers VO, in samenwerking met Stichting MEE, deze workshop weer aan voor professionals van v(s)o-scholen. De tijdsinvestering voor de workshop is een middag en wordt afgesloten met een zelfgekozen actiepunt. Ook ontvangt iedereen na afloop een certificaat van deelname. Wie daarna nog wil terugkomen op het geleerde, hoe u dit toegepast heeft op school en/of waar u in de praktijk tegenaan bent gelopen, kan deelnemen aan een verdiepingsbijeenkomst. Voor data: zie de website van Koers VO.

Interessante documenten: 

 

[1] met ingang van het nieuwe ondersteuningsplan wordt vanaf schooljaar 2018-2019 binnen Koers VO de term ‘ondersteuningscoördinator’ gebruikt i.p.v. ‘zorgcoördinator’.

Meer informatie
Koers VO is deze workshop in samenwerking met Stichting MEE gestart in schooljaar 2016-2017. Tot nu toe hebben 50 ondersteunings-/zorgcoördinatoren, schoolmaatschappelijk werkers, docenten/mentoren, remedial teachers, leerlingbegeleiders, schoolloopbaancoaches, coördinator medewerkers ouderbetrokkenheid, begeleiders passend onderwijs en orthopedagogen deelgenomen; zij zijn afkomstig van 32 schoollocaties, waarvan 4 locaties in het speciaal onderwijs. De deelnemers komen van diverse scholen die verschillen qua onderwijsniveau en ondersteuning: van zml tot vwo en lwoo tot vso.

Voor meer informatie: Annemarie Rodenburg, rodenburg@koersvo.nl, 010-4842576