• Home
  • Nieuws
  • Reflectie op ‘Anders verantwoorden’ 2022-2023

Reflectie op ‘Anders verantwoorden’ 2022-2023

  • Posted on 22 februari 2023

Na de verantwoordingslunch begin oktober jl. was het ook voor Koers VO hoog tijd om te reflecteren op ons traject Anders Verantwoorden. Dat hebben we gedaan door een klein onderzoek. We stelden telefonisch vragen aan de bezoekers van de lunch en gingen in gesprek met een klankbordgroep van scholen. De rode draad in deze gesprekken? Er is veel enthousiasme voor het kiezen van een eigen vorm om je als school te verantwoorden binnen passend onderwijs en de verantwoordingslunch is een prettige manier om met collega's hierover in gesprek te gaan. Wel blijkt het in de praktijk lastig om in de waan van de dag voldoende tijd te vinden voor het gesprek binnen de school over ondersteuning. Maar het in de planning zetten helpt! Daarnaast is er behoefte aan tips hoe je dat gesprek binnen school kunt organiseren en faciliteren. Daarbij komen vooral de volgende vragen naar voren: hoe zorg je ervoor dat je verhaal meer is dan een beschrijving, hoe zet je dat stapje verder? Hoe kom je binnen school ook echt tot leren en reflecteren met elkaar? Deze terugkoppeling neemt Koers VO mee in de vervolgplannen voor het traject ‘Anders verantwoorden’ in dit schooljaar (zie plaatje hieronder). 


Meer informatie?
Voor vragen kun je contact opnemen met Annemarie Rodenburg of Marijke Terwisscha van Scheltinga, [email protected].