Projectsubsidie Wel in ontwikkeling

  • Posted on 22 februari 2023

Wel in ontwikkeling is een subsidieregeling voor samenwerkingsverbanden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor kinderen en jongeren die niet ingeschreven staan op een school. Het doel van de subsidieregeling is om deze kinderen en jongeren te helpen door de afstand tot onderwijs te verkleinen en hen te steunen in hun ontwikkeling. De subsidieregeling gaat uit van het realiseren van onderwijsaanbod aan minimaal vijf leerlingen.


Koers VO heeft deze subsidie aangevraagd en ontvangt voor de jaren 2023 en 2024 projectsubsidie. We werken in de uitvoering nauw samen met de afdeling Leerplicht van de gemeente Rotterdam en met iHUB (Educé, Zorg Onderwijs Centrum).
Het project bestaat uit twee fasen. In de eerste fase worden er minimaal vijf jeugdigen met een vrijstelling begeleid. Als er vanuit de toegekende middelen voldoende ruimte is dan kan dit aantal ook hoger liggen. Daarna volgt er een tussenevaluatie en start de tweede fase. De tweede fase richt zich op jongeren met een (dreigende) vrijstelling: (on)geoorloofd verzuim. Oftewel, jongeren die niet meer naar de school van herkomst gaan en dreigen een langdurige thuiszitter te worden zonder onderwijsperspectief. Het uiteindelijke doel is om het verkregen inzicht te vertalen naar aanbevelingen voor jeugdigen die vrijgesteld zijn en/of vrijgesteld dreigen te worden.


Meer informatie?
Voor vragen kun je contact opnemen met Angelique Nijssen, [email protected]