Project Thuisschoolmaatje

woensdag 08 jul

Tijdens de afgelopen periode van afstandsonderwijs heeft het project ‘Thuisschoolmaatje’ vrijwilligers gekoppeld aan leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Na een online training worden deze vrijwilligers maatje van een leerling. In de praktijk betekent dit dat zij drie keer per week, ongeveer een half uur (video)bellen met de leerling. Dit gesprek is vooral bedoeld om de leerling aandacht te geven, te stimuleren en om te helpen met plannen en organiseren. Het is een aanvulling op de rol van de docenten en de mentor.

Enthousiaste reacties
De VO-raad heeft dit vrijwilligersproject uitgerold in heel Nederland. Samenwerkingsverband Koers VO coördineert het project voor onze regio.
Jacqueline Zandee, docent en mentor op het Gymnasium Juvenaat in Bergen op Zoom is vanuit onze regio geholpen, omdat in haar regio geen coördinator actief is. Tien Rotterdamse vrijwilligers bieden extra ondersteuning aan tien van haar leerlingen.
“Ouders en docenten zijn voor pubers degenen waar je je tegen af moet zetten. Een thuisschoolmaatje is er echt voor de leerling.” Ze raadt het project aan omdat een thuisschoolmaatje een steuntje in de rug kan zijn voor docenten en mentoren. “Een leerling is meer aangehaakt”, zegt ze. Kijk ook naar haar verhaal in dit filmpje.

Een vrijwilliger mailde ons: “De leerling waarbij ik maatje ben, houdt nu goed bij wat zijn huiswerk is in een Excel-bestand. Hij heeft zelfs al zijn achterstanden weg kunnen werken, vertelde hij me.” De betreffende mentor mailde hem en ons terug: “Wat een goede berichten! Dat is mij en zijn ouders niet gelukt hoor! Veel dank weer!”

Ook meedoen?
Als u denkt dat een leerling gebaat is bij extra aandacht van een thuisschoolmaatje, kunt u deze leerling aanmelden via regio52@thuisschoolmaatje.nl. Er zijn voldoende vrijwilligers om leerlingen tot de zomervakantie te begeleiden. Ook na de zomervakantie gaat dit project door, hoewel niet langer onder de vlag van de VO-raad. We houden u op de hoogte over de continuering.