Project begaafdheid: laatste ontwikkelingen

woensdag 13 apr

Inzichtgevende studiecoaching
Na een enthousiaste ervaringen vanuit de eerste groep, start net voor de meivakantie een tweede groepje leerlingen met ‘inzichtgevende studiecoaching’ door Saliko. Deze keer gaat het om leerlingen van het Emmauscollege, Thorbecke Prinsenlaan en de GSR. Begeleiders van deze scholen volgen daarna een kort programma om zelf komend jaar ook de studiecoaching te kunnen bieden. We volgen de ervaringen die nu worden opgedaan om te bekijken of komend schooljaar meer scholen kunnen meedoen.

Peergroepen
Op 7 april was een eerste bijeenkomst op het Erasmiaans Gymnasium over peergroepen. Na de online ontmoeting in februari was er nu gelegenheid om de praktijk te bekijken en elkaar vragen te stellen. Binnenkort organiseren we een herhaling omdat er meer scholen zijn die het werken met peergroepen voor begaafde leerlingen willen oppakken.

Signaleren en eerste aanpak
Op donderdag 12 mei organiseert Koers VO samen met het Zuider Gymnasium een kennissessie over hoe je begaafdheid signaleert bij leerlingen die starten in de brugklas én wat de eerste aangrijpingspunten zijn in de aanpak. Meer informatie volgt via de mail.

Meer informatie?
Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Marijke Terwisscha van Scheltinga, terwisscha@koersvo.nl.