Project begaafdheid Koers VO

dinsdag 15 feb

Scholing
Na de brede scholingen dit najaar heeft een aantal collega’s van onze scholen blok 1 van de RITHA-opleiding succesvol afgerond. Zij gaan aan de slag met begaafdheid op de eigen school. Vanuit Koers VO zullen we deze groep stimuleren en ondersteunen bij mogelijke vervolgstappen.

Begeleiding voor leerlingen
Eind januari is er een tweede groep leerlingen gestart met begeleiding door Feniks Ontwikkelingsbegeleiding. Deze leerlingen volgen een traject van 12 weken, waarin zij elke maandag extra ondersteuning krijgen om (weer) in beweging te komen en onder andere om te leren omgaan met stress. Dit keer doen leerlingen mee van het Zuider-, Erasmiaans- en Marnix Gymnasium. Na de evaluatie in juni hopen we deze begeleiding komend schooljaar voor leerlingen van meer scholen aan te kunnen bieden.

Daarnaast is de training ‘inzichtgevende studiecoaching’ net gestart. Een kleine groep leerlingen van het Rudolf Steiner College, Libanon Lyceum en de Havo/vwo voor Muziek en Dans volgen een kort traject met groepssessies en individuele gesprekken. De begeleiders op deze scholen krijgen in maart een training om daarna zelf groepjes leerlingen in hun eigen school te kunnen begeleiden. Bij succes herhalen we deze aanpak voor andere scholen.

Peergroepen
Sinds dit schooljaar hebben we een begaafdheidsspecialist (ECHA) in huis, Quen van Meer. Met haar kennis en ervaring wil Koers VO de komende maanden een impuls geven aan het starten van peergroepen in onze regio. Binnenkort is er een informatie sessie “begaafdheid en het belang van peer-contact” voor alle v(s)o-scholen (NB: de aangekondigde sessie op 17 februari komt te vervallen). Op dit moment zijn er al 12 locaties in beeld die van plan zijn of recent zijn gestart met een peergroep. Voor hen is op 21 februari een eerste uitwisselingsbijeenkomst gepland.

Meer informatie
Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Marijke Terwisscha van Scheltinga, terwisscha@koersvo.nl.