• Home
  • Nieuws
  • Project begaafdheid Koers VO: update 

Project begaafdheid Koers VO: update 

  • Posted on 20 oktober 2022


Peergroepen voor (hoog)begaafde jongeren

Wat een goed nieuws: maar liefst 17 scholen binnen ons samenwerkingsverband starten dit schooljaar met een peergroep voor (hoog)begaafde jongeren. Leerlingen vinden in deze peergroepen onderling contact en herkenning. Het doel is om hiermee het schoolwelzijn te verhogen, uitval te voorkomen en bij te dragen aan een meer passende omgeving voor de leerlingen. Op de door Koers VO georganiseerde startbijeenkomst in september was er bij scholen veel enthousiasme om aan de slag te gaan. Elke school start op een manier die past bij de eigen situatie en doet in stappen ervaring op. De betrokken begeleiders delen hun kennis en ervaringen in een speciaal daarvoor gestart netwerk.


Voortzetting begeleiding voor leerlingen en trainers in de school 

Eind september is een derde groep (hoog)begaafde leerlingen gestart met de training ‘inzichtgevende studiecoaching’. Deze leerlingen - vanuit verschillende scholen in Koers VO - krijgen een kort begeleidingstraject met groeps- en individuele sessies. De begeleiders van hun scholen krijgen vervolgens eenzelfde korte training om daarna zelf groepjes leerlingen in hun eigen school te kunnen begeleiden. In deze flyer lees je meer informatie.


Schoolwide Enrichment Model (SEM)
Koers VO oriënteert zich samen met collega-samenwerkingsverband PPO Rotterdam op het internationale Schoolwide Enrichment Model (SEM). Deze aanpak zet in op de ontwikkeling van de sterke punten en talenten van leerlingen en bevordert aantoonbaar de leermotivatie en de kans op academisch schoolsucces. Een groep van po en vo vertegenwoordigers uit onze regio is van 15 tot 22 oktober op studiereis naar de Verenigde staten om SEM in de praktijk te zien. Namens de scholen van Koers VO reizen Yolande de Beer (LMC), Petra van Dam (Heer Bokel College) en Chris van den Berg (Zuidergymnasium) mee, samen met Nicole van der Waal (Koers VO) en Marijke Terwisscha van Scheltinga (Koers VO).


Save the date: Conferentie Begaafdheid – 13 april 2023
Op 13 april 2023 organiseren we een conferentie rondom begaafdheid, waar we ook de ervaringen van de reis delen. Noteer dus alvast deze datum in je agenda.


Meer informatie?

Wil je meer weten over het project begaafdheid en de activiteiten? Neem dan contact op met Marijke Terwisscha van Scheltinga [email protected]