• Home
  • Nieuws
  • Project begaafdheid Koers VO: update

Project begaafdheid Koers VO: update

  • Posted on 11 juli 2024

Peergroepen als ondersteuning voor (hoog)begaafde leerlingen
21 scholen zijn in de afgelopen twee jaar gestart om voor (hoog)begaafde leerlingen ontmoetingsmomenten te organiseren. Dit gebeurt in zogenaamde peergroepen. Die overigens in de praktijk mooiere namen hebben zoals TOM (talent op maat), het ‘Take a break-uur’ (tab-uur) of Mind & Mountain. Koers VO stimuleert deze ontwikkeling, juist omdat in de peergroepen het welbevinden van de leerlingen centraal staat. Dat dit positief wordt ervaren blijkt wel uit de evaluatie. Vorig schooljaar gaf zo’n 70% van de leerlingen aan meer ontspanning in de schooldag te ervaren. Dit jaar vragen we ook ouders om een reactie. In de (inmiddels al ruim 100!) reacties van ouders zien we ook een positief beeld ontstaan. Op de vraag Wat vindt u al met al de meerwaarde van de peergroep voor uw kind? geven zij antwoorden als: “een blij kind”, “zich gezien voelen”; “plezier in school door het maken van vrienden in de peergroep”; “het verschil tussen en 6 en een 9 op een schaal van 0-10 in de beleving van de schooldag”. De peergroep is daarmee een zeer zinvolle aanpak om aan de ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen tegemoet te komen.


Ook komend schooljaar kunnen scholen daarom gebruik maken van subsidie om een peergroep te starten en/of in te bedden in de ondersteuningsstructuur van de school. Daarbij blijft Koers VO het netwerk voor de begeleiders organiseren, zodat ook zij met en van elkaar kunnen blijven leren. Informatie over de subsidiemogelijkheden is al naar de directies en ondersteuningscoördinatoren en/of begeleiders verstuurd. Niet ontvangen of heb je vragen? Mail dan naar Quen van Meer, [email protected] of Marijke Terwisscha van Scheltinga, [email protected].


Zelf begaafde leerlingen begeleiden bij het leren
Begeleid je (hoog)begaafde leerlingen op school en wil je hen meer ondersteuning bieden bij “hoe werkt leren voor jou?”. Doe dan komend schooljaar mee met de training ‘inzichtgevende studiecoaching’. Ruim 50 deelnemers van scholen uit de regio gingen je voor. Zij raden andere begeleiders de training aan: “De training stelt je in staat om de leerling beter te gaan zien en geeft je concrete handvatten mbt het contact en het begeleiden”.

We hebben alvast twee groepen gepland voor het nieuwe schooljaar. Via deze link kan je je aanmelden of je interesse kenbaar maken. In de flyer staat meer informatie.


Conferentie GAAF! 2025
Na de succesvolle conferentie GAAF! van april 2023 kwamen veel vragen voor een vervolg. Hier geven PPO Rotterdam en Koers VO graag gehoor aan. De voorbereidingen voor een tweede editie zijn inmiddels begonnen, en we zijn druk met het regelen van de locatie en de eerste sprekers. Heb je nog ideeën of suggesties voor deze dag? Laat het ons dan weten via deze link. Snel na de zomer komen we met meer nieuws.


Aandacht voor (hoog)begaafdheid op jouw school
Zoek je naar ideeën om begaafde leerlingen op jouw school beter te kunnen ondersteunen? Of leven er op jouw school andere ideeën rondom ondersteuning van begaafde leerlingen, laat het ons vooral weten. We denken graag mee op welke manier Koers VO jullie hierbij kan ondersteunen. Neem hiervoor contact op met Marijke Terwisscha van Scheltinga, [email protected] of Quen van Meer, [email protected].