• Home
  • Nieuws
  • Project begaafdheid Koers VO: update

Project begaafdheid Koers VO: update

  • Posted on 30 mei 2024

Netwerk peergroepen
Op 30 mei is de vierde bijeenkomst van het netwerk peergroepen dit schooljaar. Hier hebben we uitgebreid stilgestaan bij de stappen die de begeleiders zetten om de peergroep een blijvende plek in de school te geven. Vanuit het project zullen we ook komend schooljaar ontmoetingen tussen de peergroepbegeleiders blijven faciliteren.

Scholen die een peergroep voor (hoog)begaafde leerlingen willen starten, kunnen binnenkort een aanvraag doen voor startsubsidie voor schooljaar 2024-2025. Een bericht hierover wordt naar (locatie)directeuren en ondersteuningscoördinatoren verstuurd. Voor informatie en vragen kun je contact opnemen met Quen van Meer, [email protected].

Versterken deskundigheid op scholen
Bijeenkomst Waarom, daarom!
Op 22 april kwamen zo’n 90 medewerkers van po- en vo-scholen uit de regio bijeen voor de bijeenkomst ‘Waarom, daarom!’. Desirée Houkema nam hen mee in haar zoektocht naar zingeving en betekenisvol leren en leven. De bijeenkomst gaf niet meteen pasklare antwoorden, maar zette deelnemers aan het denken over de belevingswereld van jongeren. Bijvoorbeeld over hoe belangrijk het is om aansluiting en begrip uit de omgeving te krijgen en wat gevolgen kunnen zijn als een jongere dat niet zo ervaart. Aan de hand van drie vragen was er de nodige interactie met collega’s. Desirée deelde zowel haar persoonlijke ervaringen als een praktisch gespreksmodel over persoonlijke ontwikkeling. Download hier het praktisch gespreksmodel.


Train-de-trainer inzichtgevende studiecoaching
Begeleid je (hoog)begaafde leerlingen op school en wil je hen meer bieden bij “hoe werkt leren voor jou?”. Doe dan komend schooljaar mee met de training ‘inzichtgevende studiecoaching’. Ruim 50 deelnemers van scholen uit de regio gingen je voor.
We hebben alvast twee groepen gepland voor het nieuwe schooljaar. Via deze link kan je je aanmelden of je interesse kenbaar maken. In de flyer staat meer informatie.


Ervaringen met het addendum bij het OKR voor begaafde leerlingen
In de afgelopen weken zijn veel mensen druk geweest met de overdracht van leerlingen die komend schooljaar nieuw gaan starten in het vo. Bij een deel van de leerlingen speelt (hoog)begaafdheid. Vorig jaar heeft een groepje collega's vanuit po- en vo-scholen uit de regio een document opgesteld om de overstap voor (hoog)begaafde leerlingen te vergemakkelijken. Dit addendum bij het OKR is vorig jaar nog beperkt verspreid, maar dit schooljaar is het beschikbaar voor alle scholen in de regio. We zijn benieuwd of je het addendum bent tegengekomen en of het voldoende tegemoetkomt aan de vragen uit de praktijk vanuit zowel het po als vo. Via deze link kan je jouw ervaringen aan ons meegeven. Op basis van de feedback kunnen we het addendum wellicht aanpassen zodat het voor alle gebruikers zo waardevol mogelijk is. Voor vragen kan je terecht bij Jeroen Naaktgeboren (PPO Rotterdam), [email protected] of Marijke Terwisscha van Scheltinga (Koers VO), [email protected].


Ideeën welkom voor Conferentie GAAF! 2025
Na de succesvolle conferentie GAAF! van april 2023 kwamen veel vragen voor een vervolg. Hier geven PPO Rotterdam en Koers VO graag gehoor aan. De voorbereidingen voor een tweede conferentie zijn inmiddels begonnen. De inhoud en datum volgen later. Heb je ideeën of suggesties voor deze dag, laat het ons dan weten via deze link.


Meer informatie?
Als je vragen hebt over begaafdheid of je bent op zoek bent naar een scholing hierover, dan denken we graag met je mee. Neem hiervoor contact op met Quen van Meer, [email protected].