• Home
  • Nieuws
  • Project begaafdheid Koers VO: update

Project begaafdheid Koers VO: update

  • Posted on 25 januari 2024


Subsidie toegekend
Net voor de kerstvakantie kreeg Koers VO het goede bericht dat onze aanvraag voor de landelijke subsidie voor begaafde leerlingen is goedgekeurd. Dit betekent dat we ook in 2024 en 2025 verder kunnen met het vergroten van kennis en initiatieven om (hoog)begaafde leerlingen passender onderwijs te bieden.


De komende twee jaar blijft het organiseren van scholingen en het ondersteunen van de scholen die werken met peergroepen voor (hoog)begaafde leerlingen belangrijke activiteiten. Daarnaast zetten we extra in op twee thema’s:


  • Versnelde leerlingen: samen met PPO Rotterdam en een aantal scholen gaan we op zoek naar manieren om versnelde leerlingen meer passend onderwijs te kunnen bieden;
  • eerlingen die vast (dreigen te) lopen: we onderzoeken of we (hoog)begaafde leerlingen die (dreigen) vast te lopen beter in beeld kunnen krijgen, om hen vervolgens meer preventieve ondersteuning te kunnen bieden.

In de komende periode voeren we oriënterende gesprekken over deze thema’s met een aantal scholen en partners. Wil je ook meedenken en/of heb je vragen over deze thema’s, neem dan contact op met Marijke Terwisscha van Scheltinga, [email protected].


Vergroten kennis over begaafdheid en begeleiding
In de afgelopen jaren hebben medewerkers van 29 schoollocaties al meegedaan aan een door Koers VO georganiseerde scholing over (hoog)begaafdheid. Ons streven is steeds om scholingsvragen vanuit verschillende scholen te koppelen.
Op korte termijn start een volgende groep met inzichtgevende studiecoaching. Een korte train-de-trainer scholing waarin je leert om leerlingen te begeleiden bij “hoe werkt leren voor jou?”. Bekijk de flyer van het traject.
Ben je op zoek naar deskundigheidsbevordering in je school of heb je vragen hierover? We denken graag met jou mee, neem hiervoor contact met Marijke Terwisscha van Scheltinga, [email protected].


Expert (hoog)begaafdheid: scholing en spreekuur
Binnen Koers VO is een expert hoogbegaafdheid beschikbaar voor vraagstukken over (hoog)begaafde leerlingen. Quen van Meer heeft elke donderdag tussen 15.00 en 16.00 uur telefonisch spreekuur. Je kunt haar bereiken op 010 - 484 25 76.