• Home
  • Nieuws
  • Project begaafdheid Koers VO: update

Project begaafdheid Koers VO: update

  • Posted on 08 december 2023

Expert (hoog)begaafdheid: scholing en spreekuur
Binnen Koers VO is een expert hoogbegaafdheid beschikbaar voor vraagstukken over (hoog)begaafde leerlingen. Quen van Meer heeft elke donderdag tussen 15.00 en 16.00 uur telefonisch spreekuur. Je kunt haar bereiken op 010-484 25 76.


Netwerk peergroepen
Dit schooljaar maken 21 v(s)o-locaties gebruik van de subsidie voor peergroepen voor (hoog)begaafde leerlingen. De begeleiders van deze scholen komen samen in een netwerk. Na een sessie over begeleidersvaardigheden in september, kwamen de deelnemers in november bij elkaar voor een bijeenkomst waarin uitwisselen centraal stond. Thema’s als: inrichten van de ruimte, activiteiten & materialen, organisatorische handigheden en nadenken over begaafdheidsbeleid, zorgden voor geanimeerde gesprekken en uitwisseling van veel praktische tips. Voor vragen neem je contact op met Quen van Meer, [email protected].


Addendum over onderwijsbehoeften (hoog)begaafde leerling bij OKR
Een samenwerking tussen scholen in Rotterdam-Oost heeft geleid tot een addendum bij het OKR, waarin de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen specifieker kunnen worden aangegeven. Dit is op kleine schaal uitgeprobeerd en wordt nu door de po-samenwerkingsverbanden in de regio breder verspreid. Mocht je op jouw school al oriënterende gesprekken hebben met ouders van (hoog)begaafde leerlingen, wijs hen dan op de mogelijkheid van dit addendum. De basisschool kan dit document in het voorjaar aan het OKR toevoegen. Voor vragen neem je contact op met Marijke Terwisscha van Scheltinga, [email protected].


Inzichtgevende studiecoaching: in januari start volgende groep
Koers VO biedt scholen de mogelijkheid om zelf een kort begeleidingstraject ‘inzichtgevende studiecoaching’ voor leerlingen op te zetten. Meer dan 30 begeleiders van 19 schoollocaties hebben de train-de-trainer bijeenkomsten gevolgd om op deze manier zelf gereedschap in handen te krijgen om zelf (hoog)begaafde leerlingen beter te ondersteunen. Bekijk de flyer van het traject. Voor vragen neem je contact op met Marijke Terwisscha van Scheltinga, [email protected].


Verder dit jaar
Naast het organiseren van scholingen en het ondersteunen van de scholen die werken met peergroepen, zijn er twee thema’s die extra aandacht krijgen. Samen met PPO Rotterdam en een aantal scholen gaan we op zoek naar manieren om versnelde leerlingen meer passend onderwijs te kunnen bieden. Daarnaast onderzoeken we of we (hoog)begaafde leerlingen die (dreigen) vast te lopen beter in beeld kunnen krijgen, om hen vervolgens meer preventieve ondersteuning te kunnen bieden. Wil je hier over meedenken en/of heb je vragen over deze thema’s, óf ben je op zoek naar deskundigheidsbevordering in je school, neem dan contact op met Marijke Terwisscha van Scheltinga, [email protected].