• Home
  • Nieuws
  • Project begaafdheid Koers VO: update

Project begaafdheid Koers VO: update

  • Posted on 12 oktober 2023

Nieuwe aanvraag ingediend
Voor het project begaafdheid stond de start van dit schooljaar in het teken van het opstellen van een nieuwe aanvraag waarmee we het project willen voortzetten. Het ministerie van OCW verstrekt namelijk opnieuw subsidie voor extra ondersteuning aan begaafde leerlingen. In de voorgaande jaren hebben we een eerste impuls kunnen geven aan vergroten van de kennis en initiatieven om (hoog)begaafde leerlingen passender onderwijs te bieden. Daar willen we natuurlijk graag samen met de scholen aan verder werken. Begin december hopen we de reactie van het ministerie te krijgen.


Peergroepen voor (hoog)begaafde leerlingen
Een van de initiatieven in onze regio is de start van peergroepen voor (hoog)begaafde leerlingen. Een perspectiefrijke ontwikkeling waarmee (hoog)begaafde leerlingen binnen hun eigen school betere ondersteuning krijgen. Op dit moment doen hier 21 v(s)o-locaties mee aan het netwerk peergroepen. In september was voor hen de eerste netwerkbijeenkomst van dit schooljaar. Bijna 30 collega’s deelden inzichten over het effect van deelname op de leerlingen en hun ervaringen met het begeleiden van deze groep. Voor vragen neem je contact op met Quen van Meer, [email protected].


Verder dit jaar
Naast het ondersteunen van de peergroepen organiseren we ook dit jaar verschillende scholingen en stimuleren we samenwerking tussen scholen rondom (hoog)begaafdheid. Heb je hier zelf ideeën voor of heb je vragen over wat mogelijk is, neem dan contact op met Marijke Terwisscha van Scheltinga, [email protected].