Project begaafdheid: een update

vrijdag 01 jul

 

Startbijdrage peergroepen
In het komende schooljaar kunnen vo-scholen een extra stap zetten in het (door)ontwikkelen van peergroepen voor (hoog)begaafde leerlingen op hun locatie. Vanuit het project is er een startbijdrage beschikbaar om bijvoorbeeld iemand een aantal uur vrij te maken om dit te organiseren en verder de school in te brengen. Ter ondersteuning organiseren we voor de begeleiders van deze groepen een aantal netwerkbijeenkomsten.

Voortzetting begeleiding voor leerlingen
Na de enthousiaste reacties van de eerste twee groepjes scholen, zetten we de training ‘inzichtgevende studiecoaching’ komend schooljaar voort. In dit traject krijgt een klein groepje leerlingen -vanuit verschillende scholen- een kort begeleidingstraject met groeps- en individuele sessies. De begeleiders van hun scholen krijgen vervolgens eenzelfde korte training om daarna zelf groepjes leerlingen in hun eigen school te kunnen begeleiden.

Meer informatie?
Wil je ook starten met een peergroep of meedoen met de training inzichtgevende studiecoachting? Of heb je andere vragen over het project? Neem dan contact op met Marijke Terwisscha van Scheltinga terwisscha@koersvo.nl