Proeftuin Goudseplein: leerrecht en goed zeemanschap

dinsdag 15 feb

Al een aantal jaren staat leerrecht in Rotterdam hoog op de agenda. Aanbieders van jeugdhulp, schoolbesturen, gemeente en de samenwerkingsverbanden PPO en Koers VO hebben elkaar gevonden en werken hard aan betere oplossingen voor kinderen en jongeren, zeker als ze tijdelijk of langdurig niet op school kunnen zijn.

Er zijn diverse pilots gestart en één daarvan is de proeftuin Goudseplein. Wat deze pilot bijzonder maakt, is dat het is begonnen als een ouderinitiatief, maar twee en een half jaar geleden is ondergebracht bij een schoolbestuur en een aanbieder van jeugdhulp. Als samenwerkingsverband hebben we hierin een faciliterende en stimulerende rol. Er zijn nu veertien jongeren vanuit verschillende scholen geplaatst op de voorziening en vijf jongeren zitten in het proces van toeleiding.

Bertil Boshuizen, nauw betrokken bij dit initiatief, vertelt hier enthousiast over: ”Samen weten wij waar we naartoe willen, we hebben onze stip aan de horizon vastgelegd in een visie. Het gaat met vallen en opstaan steeds beter. We leren veel. Voor de jongeren is het een veilige plek, waar we beginnen met het opbouwen van een relatie. Soms kan er dan meer en lukt het om een paar keer per week naar die plek te gaan en kunnen we als aanvulling op dagactiviteiten en vormen van hulpverlening voorzichtig beginnen met het aanbieden van onderwijs. Het onderwijs is altijd een vorm van maatwerk. Soms is het beter om nog even niet te spreken over een terugkeer naar school omdat dat niet helpend is om verder te komen. Dat doen we altijd in gesprek met de jongere en de ouder.”

“Het zit natuurlijk niet altijd mee. Bij tegenwind moet je dan scherp aan de wind zeilen om vooruit te komen en ook dan kom je op je reis nog onverwachte situaties tegen die zich niet laten oplossen vanuit regels en heb je eigenlijk wat meer ruimte nodig om te doen wat nodig is, om te kunnen werken vanuit een gedeelde zorgplicht. Leerrecht is immers alleen mogelijk als we het samen doen en daarvoor de ruimte hebben. In de watersport hebben we het dan over goed zeemanschap. De bemanning op de boot moet het oplossen, juist bij onverwachte situaties. Samen zitten ze in hetzelfde schuitje. Natuurlijk zijn er voor de watersport en binnenvaart ook regels. De mooiste regel van het vaarreglement is artikel twee: als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan. We vertrouwen dan op goed zeemanschap, het oordeel van de bemanning. Wat zou het toch mooi zijn als deze regel ook van toepassing is op leerrecht. Ik ben benieuwd of het nieuwe kabinet hem in 2022 in gaat voeren en we de wind zo in de zeilen gaan krijgen dat een regel helpend is om vooruit te komen.”

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Bertil Boshuizen, boshuizen@koersvo.nl.