Proeftuin Goudseplein biedt onderwijs en zorg voor leerlingen die langdurig uitvallen

vrijdag 02 jul

Over de combinatie van onderwijs en zorg bestaan veel vragen. Wat mag wel en wat niet, welke ruimte bieden de wetten en hoe zit het met financiering? Ondertussen ontstaan in de praktijk steeds meer onderwijszorgarrangementen in veel verschillende varianten, ook in ons samenwerkingsverband. De ministeries OCW en VWS zijn gestart met 15 onderwijszorgarrangementen als proeftuin, waarin de ruimte in de huidige wet- en regelgeving optimaal wordt benut. Met de input uit de proeftuinen wordt een experiment ingericht waarin meer ruimte in wet- en regelgeving wordt gecreëerd (bron: website steunpunt passend onderwijs).

Een van deze proeftuinen is de leerrechtpilot Goudseplein, een initiatief van Koers VO en de gemeente Rotterdam. Onderzocht wordt wat de beste aanpak is voor leerlingen die langdurig uitvallen in het voortgezet onderwijs. Welke combinatie van onderwijs, zorg en activiteiten is nodig voor deze leerlingen? Hoe kunnen we het zo organiseren dat er meer kan dan nu? Hoe helpen we leerlingen verder die misschien niet volledig voor 100% op school zitten? Welke vormen van leren kunnen we buiten school faciliteren?
We willen graag mogelijkheden en expertises samenbrengen onder één dak, zodat er door samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening betere oplossingen komen voor jongeren. Deze proeftuin biedt een mooie kans om dit verder te ontwikkelen en helpt mee aan een dekkend  netwerk van ons samenwerkingsverband.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Bertil Boshuizen, boshuizen@koersvo.nl.