Première talkshow Bij ons op Koers: ‘Hulp van Visio en Auris, hoe werkt dat?’

vrijdag 01 jul

Sinds 1 juni 2022 kunt u kijken naar de talkshow ‘Bij ons op Koers’. In deze talkshow vertellen leerlingen, ambulant begeleiders en een ondersteuningscoördinator over hun ervaringen met de hulp van Visio en Auris op een reguliere vo-school.

Bekijk de talkshow via onze website of via Youtube. En ontdek welke mogelijkheden er zijn om met deze ambulante hulp, onderwijs te bieden aan leerlingen die slechtziend, blind, slechthorend, doof zijn, of een taalontwikkelingsstoornis hebben.

‘Bij ons op Koers’ is een initiatief van samenwerkingsverband Koers VO om scholen te informeren over de diverse mogelijkheden binnen ons samenwerkingsverband voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften in het regulier onderwijs. Deze talkshow is tot stand gekomen in samenwerking met Visio en Auris, en blijft 1 jaar beschikbaar via onze website.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met uw Koersconsulent of kijk op onze website.