Praktische informatie voor scholen

donderdag 31 mei

Ontwikkelingen Koersloket
In schooljaar 2018-2019 worden twee nieuwe Koersconsulenten toegevoegd aan het team. Om alle 112 schoollocaties van het samenwerkingsverband te kunnen blijven voorzien van kwalitatief goede ondersteuning is het nodig om het team van Koersconsulenten uit te breiden. Dit kan betekenen dat uw school in schooljaar 2018-2019 een andere Koersconsulent krijgt. Uw huidige Koersconsulent zal u daarover informeren.

Vooraankondiging bijeenkomst ‘Meldcode in het voortgezet onderwijs’
Servicepunt Meldcode van de gemeente Rotterdam organiseert op donderdagmiddag 27 september een bijeenkomst over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling binnen het voortgezet onderwijs. Zorg-/ondersteuningscoördinatoren en schoolmaatschappelijk werkers ontvangen hier nog een uitnodiging voor.

Onderwerpen tijdens deze bijeenkomst zijn de wetswijzing van de meldcode per 1 januari 2019, de rol van Veilig Thuis RR, de coachende en motiverende rol van de aandachtsfunctionaris naar mentoren en de implementatie van de meldcode en SISA binnen het voortgezet onderwijs.