Praktische informatie voor scholen

maandag 27 nov

 

Update Project ‘Versterking ondersteuningsteam op school’
De resultaten van de nulmeting ‘ondersteuningsteam op school’ zijn verwerkt in een rapportage. Op 13 november was er een bijeenkomst met de begeleiders passend onderwijs. Leerplicht Rotterdam maakt dit najaar op alle vo-scholen afspraken over een locatie gebonden inzet (LGI) voor 2017-2018 van de leerplichtambtenaar op de school. En in Midden-Holland wordt het project Jeugd Ondersteuningsteam op Scholen (JOS) voortgezet. Zie ook project nieuwsbrief.
Voor meer informatie over het project: Renate de Wit, dewit@koersvo.nl; 010-4842576.

Nieuw filmpje over aanmelden bij mbo
Op de website van Koers VO is een filmpje te zien over de aanmelding bij het mbo (digitale doorstroom).