Planning Koers VO-bijeenkomsten 2019-2020

dinsdag 25 jun

Koers VO heeft de agenda voor volgend schooljaar gereed. Het kan zijn dat er op basis van behoeften of nieuwe ontwikkelingen nog bijeenkomsten bijkomen. We lichten een aantal bijeenkomsten uit de jaarplanning er even uit.

Directiebijeenkomsten noord en zuid voor vo en vso
Nieuw is dat de directiebijeenkomsten volgend schooljaar voor zowel vo-scholen als vso-scholen bedoeld zijn. Door meer ontmoetingen tussen regulier en speciaal onderwijs te faciliteren, hopen we de samenwerking te stimuleren.
We beperken ons tot twee directiebijeenkomsten op noord en op zuid met de mogelijkheid om tijdens de bijeenkomsten in subregio’s uiteen te gaan. We hanteren hiermee dezelfde werkwijze als de bijeenkomsten voor ondersteuningscoördinatoren.

Ervaringsmiddag ook voor OOP en bpo
Ook volgend schooljaar wordt weer een ervaringsmiddag georganiseerd. Schoolbestuurders hebben Koers VO gevraagd om ook bijeenkomsten te organiseren voor onderwijsondersteunend personeel. Daarom zijn naast de ondersteuningscoördinatoren ook het onderwijsondersteunend personeel (OOP) en de begeleiders passend onderwijs (bpo) van harte welkom tijdens deze ervaringsbijeenkomst.

Alle Koers VO-bijeenkomsten op website
De directeuren en ondersteuningscoördinatoren hebben per e-mail een overzicht ontvangen met de planning afgestemd per doelgroep. Op onze website is een volledig overzicht te zien van alle Koers VO-bijeenkomsten, overleggen en trainingen. Houd vooral de website in de gaten voor up-to-date informatie en hoe je je kunt aanmelden.

We wensen iedereen alvast een hele prettige zomervakantie toe en zien jullie graag volgend schooljaar!