• Home
  • Nieuws
  • Persoonlijk contact met de leerling is de kracht van het OPDC

Persoonlijk contact met de leerling is de kracht van het OPDC

  • Posted on 20 oktober 2022

Wim
In gesprek met Wim van Starrenburg, voormalig directeur OPDC NoordNog niet zo lang geleden heeft Wim van Starrenburg afscheid genomen van het OPDC. Wim was sinds 2007 leidinggevende van OPDC Noord. Hij is eind vorig schooljaar gestopt, officieel gaat hij in december 2022 met pensioen. We spreken met hem over de ontwikkelingen binnen het onderwijs en het OPDC. Waar kijkt hij met plezier op terug? En waarin is de samenwerking met Koers VO belangrijk voor het OPDC?


‘Een leerling die vanuit zijn vertrouwde schoolomgeving tijdelijk op het OPDC wordt geplaatst, voelt zich hier snel thuis. Leerlingen zijn snel gewend binnen het OPDC en op het OPDC wordt een leerling gezien en gekend door iedereen die er werkt.’


Wim vertelt dat je bij ouders aanvankelijk op verzet stuit als hun kind hier tijdelijk geplaatst wordt. ‘Maar als ouders en hun kind een rondleiding krijgen op het OPDC is het ijs gebroken. Ze zien dat er rust heerst en een goede sfeer.’


Ontwikkelingen in onderwijs en OPDC
‘De ondersteuningsbehoefte van leerlingen is door de jaren heen steeds complexer geworden. De leerlingpopulatie is veranderd, het is veel diverser en meer multicultureel geworden. Dit maakt dat docenten ook op veel meer gebieden rekening moeten houden met de behoefte van de leerlingen. Docenten moeten zich steeds blijven professionaliseren en bijscholen om voldoende kennis te hebben op pedagogisch en didactisch vlak. Er is een veelvoud van beïnvloeding die op een leerling afkomt, waardoor bepaald gedrag van een leerling ontstaat. Als docent moet je dus goed toegerust zijn en weten wat voor een leerling goed werkt.’


Met vertrouwen terugkeren naar school
Een leerling die tijdelijk op het OPDC wordt geplaatst voor intensieve onderwijsondersteuning en jeugdhulp, krijgt hier veel aandacht van de docent en een persoonlijke hulpverlener. De combinatie van onderwijs en jeugdhulpverlening zorgt voor een goede structuur binnen het OPDC. Het pedagogisch klimaat is duidelijk en voor iedereen helder, waardoor geen onrust kan ontstaan.
Wim denkt met veel plezier terug aan leerlingen die vertellen hoe waardevol het OPDC is geweest voor hun persoonlijke ontwikkeling. ‘Het is mooi om te zien dat leerlingen na een aantal maanden op het OPDC goed zijn toegerust om met vertrouwen naar school terug te kunnen keren. Of ouders die zeggen: Ik zie weer hoe mijn kind vroeger was. Je merkt dat ouders veel vertrouwen in je hebben, omdat ze het OPDC kennen.’


Waardering
Tot slot wil Wim zijn waardering uitspreken over de samenwerking met Koers VO. Hij is blij met de ontwikkelingen die Koers VO heeft neergezet: het stimuleren van de ondersteuningsteams, het meedenken over de aanpak van ondersteuning voor leerlingen, de samenwerking met de Koersconsulenten die een belangrijke schakel zijn tussen scholen en OPDC voor de toeleiding naar het OPDC. En ook de diverse bijeenkomsten van Koers VO die zowel inhoudelijk als voor het netwerk van belang zijn. Mede door deze initiatieven is de ondersteuning binnen het onderwijs in onze regio op een hoger plan komen te staan.


Meer informatie?
Kijk op onze website voor meer informatie over het OPDC, en het vernieuwde toeleidingsformulier OPDC.