Passend onderwijs op mijn school! – Gemini College Lekkerkerk

donderdag 31 mei

7 vragen aan Jogien Verweij, afdelingsmanager en portefeuillehouder zorg Gemini College Lekkerkerk

Interview in pdf-bestand

1. Wie ben jij op school?
Ik stuur het zorgteam aan en ben naar buiten toe de contactpersoon voor zorg. Daarnaast ben ik afdelingsmanager voor mavo en havo. Het zorgteam bestaat uit drie remedial teachers voor cognitieve zorg en vijf zorgmentoren voor sociaal emotionele zorg. Het zorgteam begeleidt de leerlingen en heeft minimaal een keer per week contact met de leerlingen.

Leerlingen worden gezien en problemen worden snel opgelost

2. Wat zorgt ervoor dat je met plezier jouw werkdag start?
Gemini College Lekkerkerk is een kleine betrokken school. De combinatie van het leiden van het zorgteam en een afdeling maakt mijn werk dynamisch en afwisselend.
Met z’n allen doen we er alles voor om te zorgen dat de leerlingen succes hebben. Ons sterke zorgmentoraat is voldoende beschikbaar en maakt het mogelijk om intensief contact te hebben met leerlingen. Het is belangrijk dat leerlingen het gevoel hebben dat ze gezien worden en dat problemen snel worden opgelost. Er zijn korte lijnen binnen de school en met ouders en leerlingen.
Onze zorgmentoren staan ook voor de klas en kennen dus de praktijksituatie van de docenten en leerlingen. Dit helpt hen bij het geven van advies.

Een succeservaring is belangrijker dan het niveau

3. Wat is voor jou passend onderwijs?
Passend onderwijs is voor mij dat een leerling naar eigen kunnen een diploma haalt binnen een reguliere school. Het is voor ons belangrijk dat een leerling een succeservaring heeft, ook als dit betekent dat er concessies moeten worden gedaan aan het niveau.
We hebben nu meer zorgleerlingen op school dan voorheen, de problematiek is moeilijker, ook is meer begeleiding nodig. De zorgmentor heeft hierin een belangrijke rol. Bij ons op school werken we met een vaste structuur voor de onderbouw. De zij-instromers die bij ons op school komen, zijn vaak leerlingen die zijn afgestroomd naar een lager niveau. We kunnen niet alle leerlingen bedienen, sommige leerlingen gaan uiteindelijk toch naar het speciaal onderwijs.

4. Hoe ziet passend onderwijs op jouw school eruit?
Voor veel van onze leerlingen is extra ondersteuning nodig en wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (opp) opgesteld. De zorgmentor maakt hiervan een korte samenvatting met praktische handvatten voor de docent in de klas. Ook geeft de zorgmentor advies aan de leerling over het gedrag in de klas.
De klassenmentor maakt het groepsplan voor de klas, die weet wat er speelt en welke leerling een zorgmentor heeft.

Als het nodig is, heeft de zorgmentor contact met andere partijen die betrokken zijn bij de leerling. De zorgmentor kan hen uitnodigen voor een overleg op school. Het Gemini College werkt met ‘Jeugdzorg op school’ wat betekent dat er een korte lijn is tussen de zorgmentor en de schoolmaatschappelijk werker.

Sommige leerlingen hebben vier jaar lang dezelfde zorgmentor. Maar er zijn ook leerlingen die wisselen van zorgmentor. Er wordt hierbij gekeken naar de behoefte van de leerling, of er een klik is tussen de leerling en zorgmentor, en welke affiniteit de zorgmentor heeft. De zorgmentoren zijn breed inzetbaar en kunnen ook ingezet worden voor een tijdelijk traject met een leerling.

5. Wat gaat er goed?
We kunnen goed van start gaan als onze school vanaf het begin de juiste informatie krijgt over de leerling. Als dat niet zo is, dan wordt de juiste ondersteuning wellicht te laat ingezet waardoor we een valse start maken.
Op school hebben we veel expertise in huis, zoals een Master SEN en orthopedagoog. We kunnen zo verschillende leerlingen goede ondersteuning bieden. We hebben veel leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum of ADHD, of een combinatie van beide. Ook zijn er leerlingen met opstandig gedrag (ODD), leerlingen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) en leerlingen met een zogenaamde performale-verbale kloof waarbij een groot verschil is tussen het vermogen om problemen op te lossen (performaal) en taalgevoel/woordenschat (verbaal). En we hebben leerlingen die moeite hebben met naar school komen.

Voor goede ondersteuning hebben we alle informatie nodig van basisschool en ouders

6. Wat kan nog beter?
De basisschool en de ouders geven niet altijd alle informatie over een leerling. Leerlingen die een negatieve ervaring hebben gehad op de basisschool, zien de overstap naar de middelbare school als een nieuwe kans. Ouders en leerlingen kiezen er soms voor om informatie achter te houden, omdat ze bang zijn voor een stempel of onder een vergrootglas gelegd te worden.
Onze insteek is juist om te voorkomen dat leerlingen vastlopen. Hiervoor hebben we alle informatie van basisschool en ouders nodig om te bekijken hoe we de leerling het beste kunnen ondersteunen op onze school. Niet altijd is een zorgmentor nodig. Als het goed gaat, gaat het goed.
School en ouders kunnen juist veel aan elkaar hebben en samen voorkomen dat het mis gaat. Samen zorgen we ervoor dat de leerling een positieve schoolervaring heeft.

Je kan een redder zijn maar daar zitten ook grenzen aan

7. Welke tip(s) wil je meegeven?
Het is fijn als leerlingen bij ons op school een diploma te halen. Daar doen we het voor. Maar ik heb ook geleerd om los te laten. Je kan gefrustreerd raken omdat het niet lukt met een leerling, of soms kan een leerling zichzelf in de weg zitten. Je kan een redder zijn maar daar zitten ook grenzen aan. En ouders en leerling hebben ook hun verantwoordelijkheid.
Als we alles geprobeerd hebben maar het lukt echt niet met een leerling, dan verwijzen we uiteindelijk toch door naar het speciaal onderwijs. In mijn huidige functie kan ik meer afstand nemen tot de situatie. Ik weet nu beter wanneer we moeten stoppen.

 


Lees ook het interview met: