Passend onderwijs in de regio Rotterdam weergegeven in cijfers en grafieken

maandag 03 jul

Er is een tweede editie verschenen van ‘Koers VO in beeld, passend onderwijs in cijfers en grafieken’.

Deze publicatie is een weergave van de kengetallen passend onderwijs binnen het Samenwerkingsverband Koers VO vanaf de start van passend onderwijs (of eerder) tot heden. Het doel van de rapportage is om binnen de vereniging Koers VO en samen met onze ketenpartners in gesprek te gaan over de ontwikkelingen van passend onderwijs in ons samenwerkingsverband. Deze publicatie biedt hier handvatten voor.

In ‘Koers VO in beeld’ zijn voornamelijk kwantitatieve gegevens opgenomen. We kunnen ons voorstellen dat deze gegevens vragen oproepen, vaak zit er een hele wereld achter. Wij zijn dan ook voorzichtig met het trekken van conclusies aan de hand van deze publicatie.

Voor vragen over Koers VO in beeld: collegevanbestuur@koersvo.nl; 010-4842576.