Passend onderwijs en particuliere instellingen

vrijdag 14 dec

Wat zegt de wet over het beschikbaar stellen van onderwijsgelden voor particuliere instellingen?

Vanuit ouders krijgen samenwerkingsverbanden en/of scholen soms het verzoek om middelen beschikbaar te stellen voor leerlingen die onderwijs (willen) volgen bij een particuliere onderwijsinstelling.
Samenwerkingsverbanden en scholen kunnen en mogen niet aan deze verzoeken voldoen. Het is wettelijk gezien niet mogelijk om onderwijsmiddelen in te zetten om een leerling particulier onderwijs te laten volgen. In de sectorwetten is vastgelegd waaraan de onderwijsbekostiging besteed mag worden (art. 148 WPO; 99 WVO; 143 WEC). Het volgen van particulier onderwijs valt niet onder de reikwijdte van deze bestedingsmogelijkheden.