Ouder- en Jeugdsteunpunt Koers VO

donderdag 23 dec

Vanuit de landelijke evaluatie en daarmee de verbeteraanpak passend onderwijs is door de overheid besloten dat ieder samenwerkingsverband passend onderwijs samen met leerlingen en ouders een onafhankelijk ouder- en jeugdsteunpunt inricht.

Hiervoor is inmiddels een leidraad gepubliceerd. Zo hebben ouders en jongeren recht op goede en onafhankelijke informatie over hun rechten, de plichten van de school en het ondersteuningsaanbod in de regio. Voor ouders en jongeren is het belangrijk dat er een luisterend oor geboden kan worden bij vragen en zorgen over passend onderwijs en dat ze weten waar ze terecht kunnen voor onafhankelijke informatie. Zij voelen zich nu wel eens van het kastje naar de muur gestuurd.

Het uitgangspunt van ons samenwerkingsverband is en blijft dat de school altijd het eerste aanspreekpunt is voor ouders en jongeren. We streven er met elkaar naar dat juist daar de intensieve samenwerking met ouders en leerling plaatsvindt.

Dit schooljaar zal onze aandacht vooral uitgaan naar het verbeteren van de informatievoorziening voor ouders en jongeren. Centraal hierin staan: hoe vindbaar is de informatie, voldoet dit aan de behoeften van ouders en jongeren en is het begrijpelijk? We werken hierin intensief samen met het samenwerkingsverband PPO Rotterdam en waar mogelijk met enkele andere samenwerkingsverbanden in de regio.

Meer informatie?
Voor meer informatie gaat u naar de leidraad. Voor vragen kunt u contact opnemen met Helen van Heemskerk, heemskerk@koersvo.nl.