Ouder- en jeugdsteunpunt: informatieset OCW

vrijdag 01 jul

Update project
Inmiddels hebben we de landelijke informatieset ontvangen voor het voortgezet onderwijs van OCW. Hierin staan de landelijk geldende regels duidelijk en begrijpelijk beschreven. Wij zijn deze informatie aan het bewerken met voor onze regio specifieke informatie. Deze informatie komt beschikbaar op de nieuwe website van Koers VO die eind september ‘live’ gaat. Ouders kunnen hier informatie vinden en digitaal en/of telefonisch vragen stellen. Volgend schooljaar gaan wij aan de slag met de pagina voor jongeren.

In april heeft een lid van de ‘vliegende brigade’ met ons gesproken over onze vorderingen en plannen. De ‘vliegende brigade’ ondersteunt samenwerkingsverbanden bij het uitrollen van een ouder- en jeugdsteunpunt.

Landelijke ‘frontpage’
Omdat alle samenwerkingsverbanden in Nederland dezelfde opdracht hebben gekregen, zijn de meeste samenwerkingsverbanden momenteel met min of meer hetzelfde bezig. Onze projectgroep, bestaande uit de samenwerkingsverbanden Koers VO, PPO Rotterdam, RiBa en Lek en IJssel, wil een wildgroei aan extra websites voorkomen. Er is daarom een oproep gedaan om de landelijke informatie op één website te plaatsen die voor ouders uit Groningen tot aan Maastricht met dezelfde zoekterm te vinden is. Door middel van een zoekmachine komen ouders op de website van het desbetreffende samenwerkingsverband terecht, zodat ze direct contact kunnen opnemen. De vindbaarheid en de naamsbekendheid van een ouder- en jeugdsteunpunt zijn op deze manier ook voor alle samenwerkingsverbanden hetzelfde. De reacties op dit initiatief zijn tot nu toe positief en veel samenwerkingsverbanden willen zich hierbij aansluiten.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Helen Heemskerk, heemskerk@koersvo.nl.