Ouder- en jeugdsteunpunt focustafels 

dinsdag 15 feb

Samen met samenwerkingsverbanden PPO Rotterdam en Aan den IJssel zijn we druk bezig met het omzetten en uitbreiden van onze huidige informatiestromen en activiteiten, om te komen tot een gezamenlijk ouder- en jeugdsteunpunt. Het inrichten van een ouder- en jeugdsteunpunt is één van de verbetermaatregelen uit de verbeteraanpak passend onderwijs.

Online focustafel voor ouders
Voor input willen we graag in gesprek met ouders. Hiervoor organiseren wij op dinsdag 22 februari van 19.30 tot 20.30 uur een online focustafel. Alle ouders die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen zich hiervoor aanmelden. Ook als zij geen lid zijn van de medezeggenschapsraad of ouderraad, zijn zij van harte welkom om deel te nemen. Het is de bedoeling die avond te brainstormen over het ouder- en jeugdsteunpunt.

Aanmelden voor focustafel
Ouders kunnen zich voor de focustafel opgeven tot en met 21 februari door een bericht te sturen naar Helen Heemskerk, heemskerk@koersvo.nl.