Ouder- en jeugdsteunpunt: factsheets

donderdag 14 apr

Uit de evaluatie passend onderwijs in 2020 zijn veel probleem- en daarmee verbeterpunten genoemd door het ministerie van OCW. Eén daarvan is dat ouders en jongeren nog steeds moeilijk hun weg kunnen vinden binnen passend onderwijs. Daarom hebben alle samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Nederland de opdracht gekregen om een ouder- en jeugdsteunpunt in te richten. In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de huidige stand van zaken.

Samen met onze collega-samenwerkingsverbanden primair onderwijs (Aan den IJssel, RiBA, PPO Rotterdam) trekt Koers VO op bij het ontwikkelen van dit ouder- en jeugdsteunpunt. Momenteel richten wij ons eerst op de pijler ‘informeren’. Daarvoor hebben we onze collega’s om input gevraagd en een ‘focustafel’ met ouders en leden van de OPR’s van de samenwerkingsverbanden georganiseerd. De toegevoegde waarde van een ouder- en jeugdsteunpunt kwam elke keer naar voren en er is zeer bruikbare input voor de opzet opgehaald. In de factsheet Focustafel en de factsheet vragenlijst personeel kunt u de opbrengst lezen. De volgende stap bestaat uit het duiden van de opgehaalde informatie.
Binnenkort zal vanuit het ministerie van een landelijk basispakket met eenduidige informatie gedeeld worden. Het doel is om voor de komende zomervakantie een gezamenlijk informatiepunt voor ouders en jongeren met betrekking tot passend onderwijs te starten.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Helen Heemskerk, heemskerk@koersvo.nl.