OPDC blijft open tijdens lockdown

donderdag 18 feb

De leerlingen vinden het fijn dat ze naar school kunnen. Ze komen met plezier naar ons.’ Locatiedirecteur Wim van Starrenburg vertelt dat per leerling is bekeken wanneer het nodig is om op het OPDC te zijn. Het zijn leerlingen in een kwetsbare positie voor wie het belangrijk is dat ze de hulp en aandacht krijgen die ze nodig hebben.

Maatwerk
‘Er is elke dag bedrijvigheid op het OPDC. De meeste docenten en hulpverleners komen naar het OPDC. Als het kan werken ze thuis, waar nodig op het OPDC. We zijn flexibel en kunnen inspelen op de wensen van leerlingen en ouders. Sommige leerlingen hebben de behoefte om vijf dagen in de week op het OPDC te zijn. Ze kunnen hier beter werken en zich beter concentreren. Thuis is het vaak te druk en raken ze afgeleid.’

Zoeken naar mogelijkheden
‘De individuele lessen en hulpverlening gaan door op het OPDC. De leerlingen volgen het lesprogramma van school en zijn aanwezig bij de digitale lessen. De groepstrainingen zijn lastiger te organiseren op het OPDC. Er mogen minder leerlingen tegelijkertijd in de klas aanwezig zijn, waardoor er minder interactie is. Je krijgt hierdoor moeilijker situaties in beeld waar het fout gaat. Als docent of hulpverlener kan je een lastige situatie namelijk gebruiken als voorbeeld in een training. Nu je minder oefensituaties hebt, is er meer tijd nodig om te zorgen voor verandering in probleemgedrag. We zoeken naar mogelijkheden om het volledige programma van het OPDC aan te bieden. We evalueren iedere week en passen dingen aan als dat nodig is.’

Minder aanmeldingen
‘Normaal zit het OPDC vol, nu hebben we ongeveer de helft van het aantal leerlingen. De scholen melden minder leerlingen aan voor het OPDC, terwijl ze wel gebaat zouden zijn bij ondersteuning van het OPDC. Deze leerlingen vallen nu waarschijnlijk minder op tijdens de online lessen, ze blijven onder de radar. Problemen komen pas later aan het licht.’

Goede begeleiding in een kritische fase
‘We willen graag meer jongeren ondersteunen. Als OPDC kunnen wij leerlingen in een kritische fase op een goede manier begeleiden. Het is belangrijk dat jongeren die dat nodig hebben ondersteuning krijgen. Het OPDC wil er alles aan doen om hen te helpen.’

Meer informatie?
Voor vragen over het OPDC kunt u contact opnemen met Flip Erisman, erisman@koersvo.nl. Om een leerling aan te melden voor het OPDC kan uw school terecht bij uw eigen Koersconsulent.