Op naar 2023!

  • Posted on 15 december 2022


Het kalenderjaar 2022 is alweer bijna afgelopen en zo aan het eind van het jaar kijken we vaak terug: wat hebben we het afgelopen jaar gedaan, wat is er op ons pad gekomen? Belangrijk voor onze vereniging was de start van ons nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026. Samen hebben we het in ons netwerk vormgegeven, nu gaan we er ook echt samen mee aan de slag. Om zo het goede te doen voor leerlingen! In deze nieuwsbrief veel informatie over aanstaande en afgelopen bijeenkomsten voor schoolleiders, ondersteuningscoordinatoren en andere professionals uit ons netwerk. De bijeenkomsten worden goed bezocht en gewaardeerd, Fijn dat het weer kan!


De organisatie Koers VO groeit en verandert. Een aantal collega's heeft onze organisatie verlaten maar gelukkig hebben we de meeste vacatures weer kunnen invullen met nieuwe collega's, beleidsmedewerkers, Koersconsulenten én drie nieuwe teamleiders. Komend jaar zal de organisatiestructuur van Koers VO wijzigen. Van een tweehoofdig naar een eenhoofdig CvB en aansturing van de organisatie door een drietal teamleiders. Vanaf februari starten onze nieuwe teamleiders gelijktijdig.


Vanuit de vereniging Koers VO is meldenswaardig dat deze week een nieuwe voorzitter van de ALV en RvT is benoemd. Zijn naam is Otto Jelsma. De leden, toezichthouders en wij als bestuur kijken uit naar een goede samenwerking.


We wensen jullie alvast een fijne kerstvakantie toe!


Hartelijke groet,


Marieke Dekkers en Jaap van der Have
college van bestuur Koers VO