Ontwerpgroepen geven vorm aan procedure voor centrale aanmelding en toeleiding

donderdag 29 apr

In het najaar van 2020 is Koers VO gestart met de implementatie van een nieuwe werkwijze van aanmelding en toeleiding voor leerlingen in het (v)so. Na een uitgebreide onderzoeksfase en verdiepende gesprekken met schoolleiders zijn in februari twee ontwerpgroepen opgericht om de nieuwe werkwijze concreet vorm te geven.

In beide groepen zitten vertegenwoordigers van PPO Rotterdam (samenwerkingsverband passend primair onderwijs) en Koers VO, medewerkers van bureaus instroom van de verschillende schoolbesturen, en betrokkenen vanuit de (v)so-scholen.

De ontwerpgroepen doorlopen het gehele proces van aanvraag toelaatbaarheidsverklaring (tlv-procedure), aanmelding op scholen en daadwerkelijke plaatsing. En ze onderzoeken op welke manier dit proces het beste ingericht kan worden. De sessies richten zich specifiek op de dossiervorming, wie op welk moment in het proces betrokken moet worden en op welke manier de tlv-procedure en de aanmeldprocedure in elkaar gevlochten kunnen worden. Komend najaar wordt gestart met de (lerende) invoering van de nieuwe werkwijze.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Yvette van Hoof, vanhoof@koersvo.nl.