Onderzoek MOVING: overstap po-vo bij leerlingen met autismespectrumproblemen

woensdag 14 feb

 

De overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor veel jongeren vaak een grote stap. Voor jongeren die moeite hebben met sociale communicatie en veranderingen is deze overgang vaak extra moeilijk.

MOVING is een onderzoek naar ondersteuning bij de overstap po-vo voor deze leerlingen met autismespectrumproblemen. Onderzocht wordt of de effectief bewezen STAP-methode uit Engeland geschikt is voor het Nederlands regulier onderwijs.
Het onderzoek is een samenwerking tussen Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam en Erasmus MC. Samenwerkingsverbanden Koers VO en PPO Rotterdam werken hieraan mee. Scholen in de regio Rotterdam zijn benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek. Een aantal begeleiders passend onderwijs gaat de STAP-methode toepassen om leerlingen met autismespectrumproblemen te ondersteunen bij de overstap.

Voor meer informatie: Bertil Boshuizen, boshuizen@koersvo.nl, 010-4842576. Of ga naar: www.hsleiden.nl/moving.