Onderzoek groei vso

  • Posted on 20 oktober 2022

We zien een groei in het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Deze groei is een langjarige trend die al voor de coronacrisis is ingezet en door de crisis nog sterker is geworden. De precieze oorzaken die aan deze groei ten grondslag liggen zijn nog niet duidelijk. Daarom doet Koers VO hier nu ook kwalitatief onderzoek naar. Dat moet meer inzicht geven. In ons samenwerkingsverband is het belangrijk dat er voor alle leerlingen een passende onderwijsplek is, ongeacht of dit binnen het regulier- of speciaal voortgezet onderwijs is. De geconstateerde groei in het vso heeft tot gevolg dat er niet genoeg plekken voor leerlingen beschikbaar zijn en er ongewenste wachtlijsten ontstaan. Om te voorspellen of deze groei zich voortzet en daarop te anticiperen, is het belangrijk om te begrijpen waarom er meer leerlingen naar het vso gaan. In het najaar van 2022 nodigt Koers VO in het kader van dit onderzoek enkele scholen uit voor een gesprek over de ondersteuningsvragen van leerlingen, mogelijke waargenomen veranderingen daarin en de benodigdheden om aan deze ondersteuningsvragen te voldoen.


Meer informatie?
Voor vragen over het onderzoek kun je contact opnemen met projectleider Zoë Schreurs, [email protected].