• Home
  • Nieuws
  • Onderwijscoalitie af- en ombouw JeugdzorgPlus: update

Onderwijscoalitie af- en ombouw JeugdzorgPlus: update

  • Posted on 30 mei 2024

De projectgroep Onderwijscoalitie af- en ombouw gesloten jeugdhulp landsdeel ZuidWest houdt zich bezig met het realiseren van inclusief onderwijs voor de groep leerlingen die verblijft in een JeugdzorgPlus-instelling of die gebruikmaakt van een alternatief voor JeugdzorgPlus (open intensief aanbod). Dit is een groep leerlingen met zeer complexe problematiek op meerdere leefgebieden. In een eerste fase is de projectgroep bezig geweest met het in kaart brengen van de huidige situatie. Inmiddels is duidelijk om hoeveel leerlingen dit gaat, onder welk samenwerkingsverband de leerlingen vallen, welk niveau de leerlingen volgen en hoe het proces van in-, door- en uitstroom eruit komt te zien. Deze informatie is van belangrijke waarde voor de volgende fase: experimenteren en leren.


De coalitie bereikt de tweede fase, waarin door middel van kleine experimenten onderzocht wordt wat nodig is om de doorlopende leerlijn te verbeteren. Belangrijke methode hiervoor is een waarderend onderzoek naar het perspectief van leerlingen en docenten die nu residentieel onderwijs volgen. Ook wordt gekeken naar de inzet van ervaringsdeskundigen.


Parallel aan deze fase loopt de ontwikkeling van het plan van aanpak voor de aanvraag van het innovatiebudget. Op dit moment wordt verkend welke lokale initiatieven en preventieve maatregelen ondersteund en ingezet kunnen worden om de doorlopende leerlijnen van deze groep leerlingen structureel te waarborgen. Lees de uitgebreide Nieuwsupdate Coalitie - april 2024.


Meer informatie?
Voor vragen kun je contact opnemen met Angelique Nijssen, [email protected]