Ondersteuningsplan 2022-2026

donderdag 14 apr

Op 15 maart vond het overleg van de ondersteuningsplanraad (OPR) en het college van bestuur plaats. Het belangrijkste onderwerp op de agenda was de instemming van de OPR op het  Ondersteuningsplan 2022-2026. De aanwezige OPR-leden hebben unaniem ingestemd. Na de route via RvT en ALV zal het bestuur het ondersteuningsplan op 21 april 2022 formeel vaststellen.

In het nieuwe schooljaar is de publieksversie gereed en wordt een ‘live’ kick-off voor alle betrokkenen bij het samenwerkingsverband georganiseerd. Informatie hierover volgt.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Margit Terpstra, terpstra@koersvo.nl.