Ondersteuning voor begaafde leerlingen in de regio Koers VO

donderdag 21 mrt

 

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief wordt bij Koers VO de laatste hand gelegd aan de subsidieaanvraag voor begaafde leerlingen po en vo, die uiterlijk 31 maart moet zijn ingediend. In februari hebben we aan de 42 v(s)o-scholen met een afdeling voor havo/atheneum en/of gymnasium gevraagd aan te geven welke ideeën er leven als het gaat om ondersteuning van (hoog)begaafde leerlingen. Mede op basis van de reacties van scholen is duidelijk dat het vergroten van de deskundigheid op vele verlanglijstjes staat. Daarnaast is onder meer zichtbaar dat er op allerlei manieren wordt gedacht aan samenwerking met één of meerdere basisscholen.

Tegelijkertijd zien we dat ons samenwerkingsverband aan het begin staat van een ontwikkeling en dit maakt dat wij niet overhaast keuzes willen maken. We hebben meer tijd nodig om met de betrokken scholen een samenhangend plan te maken waarmee we de komende vier jaar werken richting een duurzaam passend aanbod in onze regio. De keuze is daarom gemaakt om een meer generiek plan op te stellen voor de aanvraag van subsidie, waarin we duidelijk maken hoe we verschillende onderdelen willen uitwerken voor onze regio.

Kort na de meivakantie starten we met de verdere uitwerking samen met scholen zodat we voor de zomer een eerste plan van aanpak hebben uitgewerkt.

Tijdens bestuurlijke gesprekken verkent Koers VO wat de bijdrage van schoolbesturen kan zijn aan de ontwikkellijn dekkend netwerk. Concreet gaat het om twee vo-scholen in ons Koersgebied die in samenwerking met het vso lesplekken willen organiseren en expertise opbouwen voor de groep ‘dubbel bijzondere’ leerlingen voor wie in het huidige netwerk onvoldoende passend aanbod is.

Meer informatie?

U kunt hiervoor contact opnemen met Marijke Terwisscha van Scheltinga, terwisscha@koersvo.nl, 010-4842576.