Omgaan met uitvallers

dinsdag 25 jun

Ideeën verzamelen voor nieuw convenant voortijdig schoolverlaten regio Rijnmond

In het convenant vsv hebben gemeente Rotterdam, mbo- en vo-scholen vastgelegd hoe ze omgaan met de aanpak van voortijdig schoolverlaten in de regio Rijnmond. In 2020 loopt dit convenant af. Er worden nu ideeën verzameld voor het opstellen van het nieuwe convenant vsv. Zo is er een bijeenkomst geweest onder leiding van Wouter Hart over omgaan met uitvallers na 2020. Vertegenwoordigers van schoolbesturen en samenwerkingsverband Koers VO denken hierover mee binnen Platform LINK (leerlingen in kwetsbare posities).

Tijdens de kennisdelingsbijeenkomst vsv van november 2019 wordt aan leraren, jongerenwerkers en beleidsmedewerkers gevraagd wat werkt en waar behoefte aan is als input voor het nieuwe plan.

Nu al is duidelijk dat de scholen in ieder geval tevreden zijn over de inzet van schoolloopbaancoaches en die niet meer zouden willen missen. Daarnaast hebben gemeente Rotterdam, mbo, samenwerkingsverband Koers VO een website ontwikkeld om jongeren te helpen een startkwalificatie te behalen, www.stayinschool.nl.

Meer informatie?
Neem hiervoor contact op met Flip Erisman, erisman@koersvo.nl, 010-4842576.