NPO-middelen: van extra onderwijs tot meer begeleiding

donderdag 23 dec

De middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs zijn door scholen in te zetten op verschillende gebieden. Om inzicht te bieden in de mogelijkheden heeft het Ministerie van OC&W een Menukaart opgesteld met mogelijke interventies.

In onze regio wordt veel ingezet op de uitbreiding van begeleidingsuren door mentoren en coaches. Hieronder een paar voorbeelden.

Zuiderpark College
Op het Zuiderpark College is er een mentoruur bijgekomen waarin de leerlingen extra Nederlands en rekenen krijgen. Daarnaast hebben de leerjaarcoördinatoren meer uren gekregen om individuele gesprekken te voeren met de leerlingen. Vanuit deze gesprekken, maar ook via de schoolverpleegkundige, worden leerlingen onder andere doorverwezen naar de schoolpsycholoog.

Annemieke Amersfoort, ondersteuningscoördinator van het Zuiderpark College: “Wanneer de schoolpsycholoog geen ruimte meer heeft, nemen schoolmaatschappelijk werk en de orthopedagoog het ook over, maar deze zitten alle drie eigenlijk vol. Wanneer zij zien dat extra zorg noodzakelijk is, verwijzen zij door naar de GGZ, maar zoals bekend nemen de wachttijden ook daar enorm toe. Laat het nu even rustig blijven”.

OSG Hugo de Groot
Op OSG Hugo de Groot is er op verschillende vlakken ingezet. Naast steun- en verrijkingslessen, waarvoor alle leerlingen voor een bepaalde periode kunnen intekenen, is er geïnvesteerd in sport- en culturele activiteiten, omdat de leerlingen dit de afgelopen tijd zoveel gemist hebben.

Ook is er voor een groep leerlingen die meer uitdaging nodig hebben een lokaal ingericht voor T.O.M. (Talent Op Maat). Leerlingen kunnen hier naast het reguliere programma, werken aan een zelfgekozen opdracht onder begeleiding van de T.O.M. docent.

Scholen zetten, naast extra ondersteuning op didactisch vlak, ook zeker in op het sociaal en emotioneel welbevinden van de leerlingen.

Ook uw initiatief delen?
Wilt u ook een initiatief van uw school in onze nieuwsbrief delen? Neem hiervoor contact op met Lydia Haulussy, haulussy@koersvo.nl.